Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Digital Europe: priložnost financiranja z evropskimi nepovratnimi sredstvi
Najava razpisa za obmejna problemska območja
20. marec 2013 Novice

Najava razpisa za obmejna problemska območja

V začetku maja bo objavljen razpis za obmejna problemska območja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

First125126127128129Last

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.