Tiko Pro > Storitve

Storitve

Področja našega dela

PAGE NAME

NAŠ PRISTOP                                                                                   

 

Za izoblikovano projektno idejo poiščemo ustrezni finančni inštrument (bodisi povratna ali nepovratna sredstva) in s tem pomembno pripomoremo k realizaciji ideje.

Preverjanje vstopnih pogojev, možnosti za odobritev nepovratnih sredstev oziroma kreditov, proučitev točkovanja ter celovita podpora pri ustvarjanju projektne dokumentacije za oddajo na razpis so koraki, ki jih opravimo skupaj z vami.

Naše osnovne storitve tako segajo od razvoja projektnih idej, iskanja finančne podpore prek različnih finančnih mehanizmov pa vse do usklajevanja projektov, poročanja in usposabljanja oz. izobraževanja - skratka od priprave projektnega predloga do uspešne izvedbe projekta.

 

KAKO SODELUJEMO                                                                        

 

Za vas aktivno spremljamo vse ključne vire financiranja.
Bolje kot se poznamo, bolj prilagojene storitve vam lahko ponudimo.

 

  1. Dogovorimo se za spletno srečanje ali sestanek v živo.
  2. Pogovorimo se o vaši projektni ideji.
  3. Za vas poiščemo ustrezni finančni inštrument.
  4. Za vas sprotno spremljamo možnosti financiranja z nepovratnimi oziroma povratnimi sredstvi.
  5. Pomagamo vam razviti projektno idejo, pripraviti razpisno dokumentacijo ter izvajati poročanje.
     

KAJ ŠE ZNAMO?                                                                               

 

Združujemo znanja

Različna strokovna ozadja ter izkušnje članov ekipe poudarjajo našo interdisciplinarnost in nam omogočajo hiter in učinkovit odziv na različne zahteve.

Dokumentiramo in digitaliziramo

Sledljivost zagotavljamo z dokumentiranjem vseh vidikov sodelovanja. Poleg informacijskih veščin projektne skupine dolgoletno sodelovanje z IT podjetjem zadosti potrebe po digitalnem poslovanju.

Komuniciramo

Dobra komunikacijska strategija na ravni konzorcija, bodisi takega z malim številom partnerjev ali pa z npr. več kot 30 partnerji iz različnih poslovnih okolij, je ključna že od začetka izvajanja projekta. Ravno sodelovanje v mnogih konzorcijih nas je opremilo s pomembnimi izkušnjami pri oblikovanju načrtov komuniciranja v skladu z zahtevami EU (vključno s komunikacijo z mediji, znanstvenimi publikacijami itd.). Pametna strategija prisotnosti medijev ozavešča o projektnih dejavnostih in vpliva na trajnost njegovih rezultatov.

Poročamo po zaključku projektov in pripravljamo poslovne načrte

Spremljamo in poročamo za večino projektov, ki jih upravičenci pridobijo sami ali z našo pomočjo, saj smo od začetka projekta seznanjeni z vsebino in potekom projekta in smo posredno vpleteni vmesnik, kar olajša nalogo poročanja. Prav tako nas več kot 10 let izkušenj odlikuje s strokovnostjo ter potrebnimi izkušnjami pri pripravi poslovnih ali finančnih načrtov.

Organiziramo dogodke in predajamo znanje

Na tradicionalnih poslovnih zajtrkih vsako leto predstavnikom malih in srednje velikih podjetij, industrije, akademskega sveta, raziskovalcev in drugim gostom predstavimo aktualne informacije iz sveta nepovratnih sredstev.

Snujemo, oblikujemo in koordiniramo partnerstva za boljši jutri

Leta izkušenj in dobro poznavanje stroke nam omogočajo povezovanje trdnih in inovativnih partnerstev med podjetji, raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter koncerni s področja zelenih tehnologij na meddržavnem, medregionalnem in medsektorskem nivoju, ki delujejo v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo.
Javno-zasebna partnerstva in sodelovanja z raziskovalnimi institucijami ter fakultetami imajo predznak stabilnosti, saj »javno« doprinesejo znanje k tehnološki dovršenosti ideje, »zasebno« pa k vrhunskemu managementu in strategiji, kar vodi v uspešno plasiranje ideje na trg. Prav partnerstva so največja dodana vrednost tovrstnih projektov, saj krepijo konkurenčnost na področju raziskav in inovacij. Zanje najdemo ustrezni finančni vzvod, ki ga ponujajo programi Evropske komisije (programski shemi HORIZON, INTERREG).

 

RAZPISI ZA PODJETJA OD A DO Ž

Vse, kar morate vedeti o prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev!

Edita in Anja, strokovnjakinji na področju priprave dokumentacije za razpise, sta za vas pripravili podrobne informacije o razpisih, državni pomoči ter korakih prijave na razpis.

Ogledate si ga lahko tukaj:

 

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam