Odprt nov razpis za mikro in mala podjetja: Do 25.000 EUR kredita za financiranje vašega poslovanja

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

Datum objave: 16. 02. 2024

Objavljen je bil nov javni razpis, namenjen mikro in malim podjetjem, ki iščejo ugodna povratna finančna sredstva za pokritje stroškov svojih poslovnih procesov in/ali projektov. Z rokom za oddajo prijav do 08.03.2024, razpis ponuja kredite v višini do 25.000 EUR, s čimer želi prispevati k ohranitvi in nastanku novih delovnih mest ter financiranju projektov, ki pomembno vplivajo na gospodarstvo.

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Glavni namen tega produkta je zagotoviti mikro in malim podjetjem hitri dostop do ugodnega financiranja, brez stroškov odobravanja in vodenja kredita, z nižjimi zavarovalnimi zahtevami in z možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Cilji razpisa so usmerjeni v spodbujanje gospodarske rasti in konkurenčnosti, z ohranitvijo in ustvarjanjem delovnih mest na čelu.

KDO SO UPRAVIČENCI?

Razpis je odprt za mikro in mala podjetja, ki imajo status s.p., g.d., ali so zadruga z omejeno odgovornostjo, imajo najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas in so bila ustanovljena ter delujejo pred 1.1.2022.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške spadajo:

  • nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški materiala, trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela,
  • in zaračunan DDV na preostale upravičene stroške.

KREDITNI POGOJI

Podjetja lahko zaprosijo za kredite v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR, z 100-odstotnim kritjem upravičenih stroškov, odplačilno dobo od 2 do 5 let, in moratorijem od 1 do 6 mesecev. Obrestna mera je ugodna, 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA z dodanim fiksnim pribitkom 0,8 % ter zavarovanje s podpisanimi 8 menicami podjetja.

Ta razpis predstavlja odlično priložnost za mikro in mala podjetja, ki želijo okrepiti svoje poslovne procese in projekte brez dodatne finančne obremenitve.

Vas zanima prijava na razpis? Kontaktirajte nas za pregled pogojev razpisa ter izračun točkovnika TUKAJ.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.