Nova finančna podpora za ublažitev posledic energetske krize

Objavljen nov likvidnostni kredit za podjetja za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic energetske krize ter večjo konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/ izgube energije.

Datum objave: 27. 03. 2024

V luči trenutne energetske krize je bila objavljena nova linija likvidnostnih kreditov, namenjenih podjetjem, ki se soočajo s povečanimi stroški zaradi energetskih izzivov. Program je zasnovan za pomoč podjetjem pri optimizaciji porabe energije in vključuje širok spekter upravičencev ter upravičenih stroškov.

Upravičenci

Do finančne podpore so upravičeni različni subjekti, vključno s pravnimi in fizičnimi osebami, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, kot tudi zadruge. Pomembno je, da so vsi vlagatelji registrirani in vpisani v sodni oz. poslovni register pred 1. januarjem 2022.

Upravičeni stroški

  • Nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, kupljenih po 1. januarju 2021, za namene optimizacije porabe energije.
  • Neopredmetena sredstva, kot je programska oprema, namenjena optimizaciji porabe energije.
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne in druge relevantne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije.

Posojilni pogoji

Obrestne mere so odvisne od geografske lege vlagatelja, pri čemer se za subjekte na obmejnih problemskih območjih uporablja nižja obrestna mera. Vlagatelji, ki bodo do konca novembra 2024 zmanjšali porabo energije za vsaj 20 % ali izpolnili druge specifične kriterije, bodo upravičeni do dodatnega znižanja obrestne mere.

Višina in pogoji posojila

Posojila so na voljo od 80.000 € do 500.000 €, z ročnostjo od dveh do petih let, vključno z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice. 

Ta finančna podpora je ključna za podjetja, ki iščejo načine za zmanjšanje svojih energetskih stroškov in povečanje učinkovitosti. Spodbuja tudi uvajanje trajnostnih praks in tehnologij, s čimer prispeva k dolgoročnejši energetski varnosti in zmanjšanju vplivov na okolje.

V okviru razpisa morajo podjetja zasledovati vsaj enemu izmed ciljev trajnostnih praks in učinkovite rabe energije, za uspešno prijavo. T

  1. Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda ali storitve za vsaj 10%.

  2. Zmanjšanje skupne porabe energije za vsaj 10% letno.

  3. Izvedba razširjenega energetskega pregleda.

  4. Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001.

  5. Povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) za vsaj 10%.

Več o razpisu >

Vas zanima prijava?

KONTAKTIRAJTE NAS

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.