Kohezijske regije

Državne in evropske institucije preko svojih nacionalnih ali evropskih programov razpisujejo javne razpise, preko katerih podeljujejo različna nepovratna sredstva. Nepovratna evropska sredstva se dodeljujejo za izvajanje določenih projektov.

Eden izmed ključnih dejavnikov, ki poveča verjetnost uspeha na razpisu za evropska sredstva, je lokacija izvajanja projekta. Razpisovalec se namreč trudi spodbujati razvoj manj razvitih območij, in sicer z dodeljevanjem več sredstev kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali dodatnemu točkovanju, če se projekt izvaja na katerem izmed problemskih območij.

Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči

Karta regionalne pomoči vključuje območja »a«, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto, in območja »c«, kjer so gospodarske razmere neugodne, vendar manj kot na območjih »a«.

Občine izven območij »a« in »c« karte regionalne pomoči-bele lise:
Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria, Kranj, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika

Slovenija je za izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog, razdeljena na dve regiji:
Kohezijsko regijo Vzhodna in Zahodna.

Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija povezuje osem razvojnih regij: Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko, Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko.

Posamezne občine znotraj razvojnih ter obeh kohezijskih regij si lahko ogledate na spodnjem seznamu, prav tako seznam obmejnih problemskih območij:

Kohezijska regija ZAHODNA Slovenija

Občine v kohezijski regiji Zahodna Slovenija so:

Osrednjeslovenska
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Horjul, Komenda, Trzin, Šmartno pri Litiji, Log - Dragomer

Gorenjska
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Jezersko, Žirovnica, Gorje

Goriška
Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko

Obalno-kraška
Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Sežana, Ankaran/Ancarano

Kohezijska regija VZHODNA Slovenija

Občine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija so:

Pomurska
Beltinci, Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Turnišče, Cankova, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, Veržej, Apače

‍Podravska
‍Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Majšperk, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč, Benedikt, Cerkvenjak, Hajdina, Hoče - Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Žetale, Cirkulane, Makole, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Sveti Jurij v Slov. goricah

Koroška
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na Pohorju

Savinjska
Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Solčava, Tabor, Vransko, Žalec, Rečica ob Savinji

Zasavska
Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Posavska
Brežice, Krško, Radeče, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki

Jugovzhodna Slovenija
Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Kostel, Mirna Peč, Sodražica, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert, Mirna

Primorsko-notranjska
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Bloke

Obmejna problemska območja

Obmejna problemska območja se zaradi različnih razlogov soočajo z razvojnim zaostankom na mnogih področjih. Med poglavitnimi vzroki so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja.

Obmejna problemska območja: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale.

 

Bodite prvi obveščeni o vseh virih financiranja - prijavite se na naše novice

Novice o novih priložnostih za financiranje vam pošljemo vsak teden.

Prijava na novice