Odprt razpis P1 plus 2024 - garancije za bančne kredite in subvencija obrestne mere

Olajšajte si dostop do kreditov z garancijami in subvencioniranimi obrestnimi merami za vaše investicijske projekte ali obratna sredstva.

Datum objave: 23. 04. 2024

Odprt je težko pričakovan razpis P1 plus 2024 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjenega mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki iščejo finančno podporo za svoje investicijske projekte. 

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do sredstev so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirana kot s.p., g.d., zadruge, zavodi ali socialna podjetja. Glavni pogoj za prijavo na razpis je pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita, ki mora biti pridobljen do oddaje vloge na razpis.

Upravičena so samo MSP, ki imajo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Kaj pokriva razpis?

Razpis omogoča kritje stroškov v dveh glavnih kategorijah:

  1. Investicijska vlaganja: Vključujejo nakup strojev, opreme, zemljišč (10% celotne investicije), gradnjo ali obnovo poslovnih objektov, kot tudi nakup patentiranih pravic in licenc.
  2. Obratna sredstva: Pokriva stroške materiala, storitev, dela (vključno s plačami in prispevki), prevoza na delo, prehrane med delom in regresa za letni dopust.

Finančni pogoji:

  • Do 1.250.000 EUR kredita za investicijska vlaganja.
  • Do 200.000 EUR za obratna sredstva (srednje velika podjetja) in do 100.000 EUR za mikro ter mala podjetja.
  • Garancija kredita med 60% in 80%, odvisno od vrste kredita oz. kreditne linije.
  • Subvencija obrestne mere, ki zniža tržno obrestno mero banke (obrestna mera Sklada znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,35-0,85%).
  • Obdobje odplačila do 10 let za investicije in do 5 let za obratna sredstva, z možnostjo moratorija.

Kako vam lahko pomagamo?

Naše podjetje vam nudi celovito podporo pri pripravi in oddaji vloge za razpis, vključno z izdelavo poslovnega načrta in finančnega plana. Prav tako vam pomagamo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev in točk, ki so ključni za uspešno prijavo. Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali najboljše rešitve za financiranje vaših projektov.

Zagotovite si sredstva, ki jih potrebujete za rast in razvoj vašega podjetja. Razpis je odlična priložnost za vse, ki stremijo k inovacijam in trajnostnemu poslovanju. 

Kontaktirajte nas! 

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.