Ekipa

Člani ekipe Tiko Pro imamo raznovrstna znanja, saj prihajamo iz različnih strokovnih področij, bogatijo pa nas dolgoletne delovne izkušnje.

Projektov se lotevamo v timskem duhu, ekipe za pripravo projektov pa sestavljamo optimalno – glede na potrebe posameznega razpisa in projektne ideje.

Smo ekipa v pravem pomenu besede – dobrodošli,
da spoznate našo Tiko Pro družino.

Ksenija Golob
Ksenija Golob
Vodja projektov SI
Katja Premzl
Katja Premzl
Vodja projektov SI
Mojca Savaš
Mojca Savaš
Vodja projektov SI
Maša Jovanović
Maša Jovanović
Vodja projektov SI
Renata Sinič Ornik
Renata Sinič Ornik
Finančno in tehnično spremljanje projektov
Anja Bačko
Anja Bačko
Vodja prodaje SI
Eva Matjašič
Eva Matjašič
Prodaja in marketing
Mateja Radjević
Mateja Radjević
Finance in računovodstvo
Karmen Vidonja Ozvatič
Karmen Vidonja Ozvatič
Vodja projektnega tima EU
Marjeta Maurer
Marjeta Maurer
Vodja projektov EU
Uroš Malbašić
Uroš Malbašić
Vodja prodaje EU
Sandra Dudaš
Sandra Dudaš
Vodja projektnega tima HR
Lana Labinjan
Lana Labinjan
Vodja projektov HR
Karmen Španjol
Karmen Španjol
Vodja projektov HR
Vanja Štuhec
Vanja Štuhec
Vodja projektov SI
Dea Kverh
Dea Kverh
Prodaja SI
Matej Tisaj
Matej Tisaj
Vodja projektov EU