Nepovratna sredstva za podjetja v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji z razpisi Sklada za pravični prehod

V okviru Evropskega zelenega dogovora, ki stremi k temu, da Evropa do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost, je bil ustanovljen Sklad za pravični prehod.

Datum objave: 29. 01. 2024

Ta finančni instrument je posebej zasnovan za pomoč tistim evropskim regijam, ki so najbolj prizadete zaradi odvisnosti od fosilnih goriv.

DVA POMEMBNA PRIHAJAJOČA RAZPISA ZA PREMOGOVNI REGIJI

V okviru tega Sklada bosta za podjetja na območju Zasavja in Savinjsko-Šaleške objavljena dva razpisa v skupni vrednosti 82 mio eurov. Podprti bodo projekti za premogovni regiji na področju investicij ter razvoja in raziskav. Odprtje razpisov pričakujemo v 1. kvartalu tega leta, podjetja pa bodo lahko pridobila nepovratna sredstva za investicije v gradnjo, nakup strojev in opreme, montažo in zagon strojev ter za projekte, ki podpirajo razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov. Sredstva bo potrebno počrpati do konca leta 2026.

PRODUKTIVNE NALOŽBE

Prvi razpis bi lahko bil objavljen že konec februarja. Ta razpis je zasnovan z namenom diverzifikacije gospodarstva v premogovnih regijah Zasavje in SAŠA. Nepovratna sredstva bodo na voljo za investicije podjetij, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest ter povečanja produktivnosti in dodane vrednosti.

Upravičeni stroški bodo:

  • nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
  • stroški gradnje,
  • stroški transporta, montaže ter zagona strojev in opreme.
  • Na razpis se bodo lahko prijavila mala, srednja in velika podjejta v omenjenih regijah, s skupno okvirno višino nepovratnih sredstev skoraj 69 milijonov EUR.

RAZVOJ IN RAZISKAVE

Drugi prihajajoči razpis iz Sklada za pravični prehod se osredotoča na razvoj in raziskave. Tudi v tem primeru bodo upravičenci mala, srednja in velika podjetja v premogovnih regijah Zasavje in SAŠA. V okviru razpisa bosta predvidoma dva sklopa: RRI in demo-piloti.

 

Cilj razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov, primernih za tržišče, ter projektov, ki vključujejo razvoj, testiranje ali demonstracijo izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in tržnim potencialom.

Upravičeni stroški bodo:

  • stroški osebja ter posredni stroški
  • stroški zunanjih izvajalcev,
  • stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.
  • Skupna okvirna višina sredstev za ta razpis znaša 14,4 milijona EUR.

POMEMBNO: NA RAZPISE SE PRIPRAVITE ŽE VNAPREJ

Za podjetja je izjemnega pomena, da so na razpise pripravljeni že pred objavo. Rok za prijavo bo predvidoma kratek, zato je za uspeh na razpisu zelo pomembno, da ste podjetja s svojimi projekti že vnaprej pripravljena. Prihajajoči razpisi ponujajo edinstveno priložnost podjetjem v teh regijah za inovacije, razvoj ter trajnostno rast.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO MI?

Naši strokovnjaki na področju vodenja projektov vam pomagajo pri pripravi in oceni projektov, kasneje pa tudi pri prijavi na razpise.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Kontaktirajte nas TUKAJ ali pokličite 070 703 030 in si zagotovite strokovno pomoč pri uresničitvi vaših idej in projektov.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.