Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)
19. september 2022 Slovenski razpisi

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (v nadaljevanju: LCA analiza).

NAMEN IN PREDMET RAZPISA

  • Namen: omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment),
    ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza)

  • Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD

UPRAVIČENCI

  • Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki

UPRAVIČENI STROŠKI

  • upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize

(Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške. Strošek DDV ni upravičen strošek.)

NAMEN IN PREDMET RAZPISA

  • Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Maksimalno 60% sofinanciranje (shema de minimis)

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.