SID banka kredit za podjetja brez zavarovanja

Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
SID banka kredit za podjetja brez zavarovanja
31. julij 2022 Slovenski razpisi

SID banka kredit za podjetja brez zavarovanja

Financiranje podjetij, ki so se znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini.

Posojila z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF), za katera vam ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (v nadaljevanju: jamstvo EGF) kot sredstvom zavarovanja kredita do nižje obrestne mere kredita in brez dodatnih zavarovanj.

S tem kreditom lahko krijete obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

Financiranje podjetij, ki so se znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini.

UPRAVIČENCI

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga
 • Javni zavod ali javni gospodarski zavod

POGOJI KREDITA

 • Kredit v višini od 100.000 € naprej, pri čemer je najvišji znesek kredita odvisen od uporabljenih pravil o državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu) in jamstva EGF.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: Z JAMSTVOM EGF: 1 do 8 let (status državne pomoči) oz. 1 do 12 let (de minimis), BREZ JAMSTVA EGF: 1 do 8 let (status državne pomoči) oz. 1 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Z jamstvom EGF ni potrebnih drugih zavarovanj, brez jamstva EGF pa so sprejemljive vse vrste zavarovanj.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

BREZ JAMSTVA EGF

 • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31. 12. 2023.

Z JAMSTVOM EGF

 • Skrajni rok za sklenitev kreditnih pogodb z jamstvom EGF je 31. 12. 2022.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.