Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Interventni zakon za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb
20. marec 2020 Novice

Interventni zakon za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb

Interventni zakon za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb posojilojemalcem, podjetjem in s.p.-jem omogoča odlog obveznosti za 12 mesecev, ki ga uredijo v dogovoru z banko. Za odlog morajo izpolnjevati predpisane pogoje. Do odloga bodo v vsakem primeru upravičeni tisti posojilojemalci, ki so nehali poslovati, da zaščitijo prebivalstvo. 

Cilj zakona je reševanje težav podjetij in posameznikov, ki delujejo v prizadetih panogah in zaradi težav z likvidnostjo ne morejo ali ne bodo mogli pravočasno odplačati obveznosti do bank. 

Kaj prinaša ukrep?

Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec se lahko sporazumeta tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši.

Kdo bo upravičen do odloga

  • gospodarske družbe
  • zadruge
  • fizične osebe, ki zaposlujejo osebe
  • samozaposleni
  • nosilci kmetijskega gospodarstva

Pogoji za odobritev odloga

  • družba mora biti solventna
  • plačevati mora davke
  • dokazati mora, da ima škodo zaradi epidemije

Kreditojemalcu zaradi odloga plačila ne smejo nastati dodatni stroški. Vlogo za odlog plačila obveznosti bo kreditojemalec lahko na banko podal najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.