Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Namen razpisa je podpora izgradnji infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi, ki prispeva k razogljičenju prometa v okviru omrežja TEN-T.

Evropska komisija je 29. februarja objavila razpis v okviru programa CEF – Transport:Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF).
Namen razpisa je podpora izgradnji infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi, ki prispeva k razogljičenju prometa v okviru omrežja TEN-T.

Kateri projekti so upravičeni do sofinanciranja? 

Razpis vključuje projekte z rešitvami za :
 • cestni promet,
 • pomorski promet,
 • notranje vodne poti,
 • železniški promet in
 • letalstvo.
Razpis CEF AFIF 2024-2025 z 1 milijardo evrov proračuna podpira izvajanje infrastrukture za oskrbo z alternativnimi gorivi vzdolž Trans-evropskega prometnega omrežja (TEN-T). Razpis, ki se bo zaključil leta 2025, bo osredotočen na:
 • polnilne postaje za elektriko,
 • polnilne postaje za vodik in
 • polnilne točke za amonijak/metanol 
ob glavnih prometnih koridorjih Evropske unije. 

Poleg podpore za električne in vodikove polnilne postaje so predstavljene nove priložnosti za financiranje, kot so podpora za megavatne polnilne postaje za težka tovorna vozila, električna in vodna infrastruktura na letališčih ter oskrba z električno energijo in objekti za skladiščenje amonijaka in metanola v pristaniščih. 

Upravičeni udeleženci (upravičene države) 

Prijavitelji in pridruženi partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • biti pravne osebe (javni ali zasebni sektor),
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav; biti ustanovljeni v eni od držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada,
 • udeleženci iz drugih držav so izjemoma upravičeni do projektov skupnega interesa na področju prometa, če pristojni organ meni, da je njihova udeležba bistvena za izvedbo ukrepa. 

Prijavitelji morajo imeti znanje, kvalifikacije in vire za uspešno izvedbo projektov in za prevzem deleža sofinanciranja  (vključno z zadostnimi izkušnjami pri projektih primerljive velikosti in narave).

Proračun 

Za razpis je na voljo 1 milijarda EUR: 780 milijonov EUR v okviru splošne ovojnice in 220 milijonov EUR v okviru ovojnice programa kohezije. 

AFIF bo financiral infrastrukturo za alternativna goriva z združevanjem nepovratnih sredstev programa CEF s finančno podporo finančnih institucij za večji učinek naložbe. Nacionalne promocijske banke, Evropska investicijska banka (EIB) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bodo izvajalski partnerji (IP) razpisa AFIF. Druge javne ali zasebne finančne institucije (drugi FI), kot so komercialne banke, bodo prav tako podpirale financiranje projektov. 

Kdaj se prijaviti? 

Prijavitelji lahko predložijo svoje predloge na katerem koli izmed treh rokov: 

 • 24. september 2024 ob 17.00 (srednjeevropski čas).
 • 11. junij 2025 ob 17.00 (srednjeevropski čas).
 • 17. december 2025 ob 17.00 (srednjeevropski čas).

Časovnica in roki

Odprtje razpisa:

29. februar 2024

Rok za oddajo:

1.rok

2.rok

3.rok

24. september 2024 17:00 (srednjeevropski čas)

11. junij 2025 17:00 (srednjeevropski čas)

17. december 2025 17:00 (srednjeevropski čas)

Ocenjevanje:

Oktober  – november 2024

Julij  – avgust 2025

Januar – februar 2026

Informacije o rezultatih ocenjevanja:

Januar 2025

Oktober 2025

April 2026

Podpis pogodbe o dodelitvi sredstev:

Maj – junij 2025

Februar - marec 2026

Avgust – september 2026

AFIF podpira zrele investicijske projekte, ki so prejeli predhodno odobritev držav članic, kjer bodo izvedeni in predhodni dogovor z izvajalskim partnerjem ali finančno institucijo, ustanovljeno v EU, za garancijo posojila v podporo projektu ter projekte, ki so prejeli pismo o odobritvi financiranja od izvajalskega partnerja ali od javne ali zasebne finančne institucije, ustanovljene v EU.

Stopnja financiranja in najvišji znesek subvencije 

Finančna podpora EU v okviru subvencij za Alternative Fuels Infrastructure Facility  bo imela naslednje oblike:

1. Za temo CEF-T-2024-AFIFCOEN-UNITS: Alternative Fuels Infrastructure Facility - prispevki na enoto: subvencija na enoto. To pomeni, da gre za povračilo fiksnega zneska na enoto, ki temelji na stroških enote, prispevkih enote ali financiranju, ki ni povezano s stroški, kot sledi:

Polnilna postaja z minimalno močjo

Prispevek na enoto (EUR)

150 kW

30.000

350 kW

60.000

2. Za temo CEF-T-2024-AFIFCOEN-COSTS: Alternative Fuels Infrastructure Facility – stopnja sofinanciranja:

Kriterij

Standardna stopnja sofinanciranja

Stopnja za najbolj zunanje regije

Največji znesek subvencije na polnilno postajo

Stroški del, plovil, opreme

Do 50%

Do 70%

/

Moč ≥ 1MW

50% upravičenih stroškov

70%

/

350KW < Moč < 1MW

50% upravičenih stroškov

70%

€40,000

150KW < Moč < 350KW

50% upravičenih stroškov

70%

€20,000

Ozadje programa Connecting Europe Facility (CEF)

CEF program Transport igra ključno vlogo pri financiranju visoko učinkovitih in trajnostnih projektov na trans-evropskih prometnih omrežjih. S 25,6 milijardami EUR iz proračuna EU za obdobje 2021-2027, je program CEF Transport podprl več kot 1.450 projektov od leta 2014, v skupni vrednosti 36,3 milijarde EUR. Cilj CEF programa v prometnem sektorju je podpiranje naložb v gradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ali v prenovo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture.

Cilji politike TEN-T 

 • dokončanje osnovnega omrežja do leta 2030, ki temelji na devetih multimodalnih koridorjih,
 • dokončanje celovitega omrežja do leta 2050, da se omogoči dostop do vseh regij Evrope. 


Slika prikazuje devet osnovnih omrežnih koridorjev, od katerih dva potekata skozi Slovenijo (Mediteranski koridor in Baltsko-Jadranski koridor).

Vas zanima prijava na razpis?

Načrtujete projekt, ki je primeren za  CEF Transport in želite pridobiti nepovratna sredstva? 


V podjetju Tiko Pro smo do sedaj uspešno prijavili in izpeljali že številne evropske projekte, zato vam bomo z veseljem pomagali s prijavo na razpis in vašim načrtom projekta. Z našimi obsežnimi izkušnjami lahko zagotovimo pomoč pri celotnem postopku prijave in popolno skladnost z zahtevami EU.
 

 

Bodite prvi obveščeni o vseh virih financiranja - prijavite se na naše novice

Novice o novih priložnostih za financiranje vam pošljemo vsak teden.

Prijava na novice