EU Sklad za inovacije (Innovation Fund)

Life program

Cilj sklada za inovacije je podpirati tehnologije, poslovne modele in procese, ki še niso komercialno dostopni, vendar predstavljajo prebojne rešitve ali so dovolj zrele za demonstracijo v pred-komercialni fazi.

Sklad bo podprl demonstracijo:

 • inovativnih nizkoogljičnih tehnologij in postopkov v energetsko intenzivnih industrijah,
 • tehnologij za zajemanje in izkoriščanje ogljika (CCU),
 • gradnje in obratovanja naprav za zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS),
 • pridobivanja energije iz obnovljivih virov,
 • rešitev za shranjevanje energije.

Projekt mora:

 • dosegati določeno zrelostno stopnjo (načrtovanje, poslovni model, finančna in pravna struktura),
 • prispevati k bistvenem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP).

Program spodbuja sinergije in dopolnjevanje z drugimi ustreznimi programi EU.

Oblike projektov

Razpis za zbiranje predlogov za male, srednje velike in velike projekte:

 1. splošni projekti za razogljičenje majhnega obsega (do 20 000 000 EUR),
 2. splošni projekti za razogljičenje srednjega obsega (do 100 000 000 EUR),
 3. splošni projekti za razogljičenje velikega obsega (nad 100 000 000 EUR),
 4. proizvodnja čistih tehnologij (CAPEX nad 2 500 000 EUR),
 5. pilotni projekti (CAPEX nad 2 500 000 EUR).

Kdo se lahko prijavi?

 • Javni ali zasebni subjekti s sedežem v eni ali več državah članicah EU, na Norveškem ali Islandiji.
 • Pravne osebe s sedežem v kateri koli državi na svetu. Projekti se morajo nahajati v državah članicah EU ali državah EGP.

Rok za oddajo

Naslednji razpis bo predvidoma objavljen v 4. četrtletju 2024, rok pa bo 1./2. četrtletje 2025.
Redni razpisi bodo potekali do leta 2030.
 

 

Bodite prvi obveščeni o vseh virih financiranja - prijavite se na naše novice

Novice o novih priložnostih za financiranje vam pošljemo vsak teden.

Prijava na novice