Nepovratna sredstva za razvoj in raziskave v podjetjih

Do 60% nepovratnih sredstev, oziroma do 300.000 EUR na konzorcij za razvojno-raziskovalni projekt.

Datum objave: 22. 11. 2022

Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj

Do 60% nepovratnih sredstev, oziroma do 300.000 EUR na konzorcij za razvojno-raziskovalni projekt.

Cilj projekta mota biti nov oz. izboljšan izdelek / proces / storitev z visoko dodano vrednostjo, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Upravičeni stroški so stroški plač, storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva ter posredni stroški.

  • Čas trajanja projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev
  • Projekt se mora izvajati v konzorciju najmanj 2  in največ 3 konzorcijskih partnerjev.

Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja (do 60%).

KROŽNO GOSPODARSTVO

Vsak RRI projekt mora nujno izkazovati tudi prispevek k prehodu na krožno gospodarstvo – vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in področja blažitve podnebnih sprememb!

Področje PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN NADZOROVANJEM ONESNAŽEVANJA se deli na naslednja podpodročja:

a) bolj učinkovita uporaba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih surovin, v proizvodnji, tudi z:
- zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih proizvodov in sekundarnih surovin, vključno z visokokakovostnim recikliranjem odpadkov ali
- ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost);

b) povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov;

c) povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo materialov, ki jih ni mogoče reciklirati;

d) bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in nadomestitev zelo problematičnih snovi v materialih in proizvodih skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi alternativami in zagotavljanjem sledljivosti;

e) preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov;

f) ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti materiala pri recikliranju;

g) preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, vodo ali tla, vključno z varovanjem okolja pred škodljivimi učinki odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode;

h) čiščenje onesnaževanja, vključno s čiščenjem onesnaževal iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda.

Rok za oddajo: 3.4.2023

Več informacij o razpisu si lahko ogledate TUKAJ.

Za pregled pogojev in pripravo razpisne dokumentacije nas kontaktirajte na info@tiko-pro.si !

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.