Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Povratna sredstva za lesno-predelovalno industrijo
23. november 2022 Novice

Povratna sredstva za lesno-predelovalno industrijo

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije.

Podjetja lahko zaprosijo za kredit do 1,5 mio EUR! Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Upravičeni stroški:

 • ​Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.
  Upravičeni stroški od 1.1.2022.

Višina posojila med 50.000 in 1,5 mio EUR!

Pogoji kredita:

 • Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej
 • do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta
 • Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev
 • Moratorij: največ 6 mesecev po zaključku projekta
 • Možnost predčasnega poplačila

Rok za oddajo: 28.2.2023 oz. do porabe sredstev

VEČ o razpisu: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-spodbujanje-razvoja-lesarstva-bizi-les

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.