Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za spodbujanje inovativnih razvojno raziskovalnih projektov v regijah Saša ter Zasavje

O razpisu in roki

 • Odprtje razpisa: II. Kvartal 2024.
 • Rok za oddajo: III. Kvartal 2024.
 • Višina subvencije: še v pripravi; med 300.000,00 in 1 mio EUR.
 • Višina sofinanciranja: med 30 in 60%, odvisno od velikosti podjetja.
 • Trajanje projekta: zaključek projekta do 30.6.2026.
 • Povprečna prijavljena vrednost projekta celotnega konzorcija: med 0,5 in 2 mio EUR.

Upravičenci

Kdo se lahko prijavi?

 • Razpis podpira tako velika podjetja kot tudi MSP, z inovativnimi projekti v fazi prototipa (vsaj TRL 5). 
 • Upravičenci: še v pripravi; samostojna prijava 1 podjetja ali konzorcij večih podjetij.
 • Podjetje s sedežem in izvedbo projekta na lokaciji regije SAŠA ali Zasavje.

Kaj lahko poveča možnosti uspeha?

 • Prioritetne panoge: zdravstveni sektor, IT in biotehnologija, okolje, krožno gospodarstvo, proizvodnja, energetika, medicina, novi materiali, IKT, trajnostni turizem, mobilnost, digitalna transfromacija, gradbeništvo, trajnostna hrana, materiali, tovarne prihodnosti.
 • Med ključnimi dejavniki za uspešno prijavo je inovativna tehnologija.

Upravičeni stroški

 • Stroški plač redno zaposlenega raziskovalnega osebja za ves čas trajanja projekta,
 • stroški zunanjih raziskav (omejeno na do 20% vrednosti stroškov),
 • neopredmetena osnovna sredstva: licence, patenti.
 • Demo pilotni projekti: amortizacija sredstev za projekt. 

Višina sofinanciranja

Največ do 60%  (odvisno od velikosti podjetja).

Ali je vaš projekt primeren za razpis?

Preden se odločite za prijavo, morate na vsa spodnja vprašanja odgovoriti z DA:

 • Ali je višina subvencije primerna za vaš projekt?
 • Je vaša tehnologija vsaj na TRL stopnji 5 (prototip)?
 • Ali boste lahko preostali delež za izvedbo projekta zagotovili sami?
 • Ali upravičeni stroški sovpadajo z vašimi potrebami?
 • Ali je vaš projekt tehnološko inovativen?
 • Ali vaš projekt nagovarja prioritetno panogo?

Primer dobre prakse:

V podjetju Tiko Pro smo ponosni, da smo zadnjih nekaj let ponosni partner pri različnih uspešnih projektih. Več o uspešnih razvojno-raziskovalnih projektih si lahko preberete TUKAJ.

Primer uspešne zgodbe odobrenega projekta v sklopu Demo piloti TUKAJ.

Če želite, da pomagamo tudi vašemu konzorciju do nepovratnih sredstev nam pošljite povpraševanje: KONTAKT 

V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Področje: Gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Do 60%

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas