Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

5.7.2018, Vir: MGRT (http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/11627/)
 

Od danes naprej lahko podjetja zaprosijo za investicijsko spodbudo po novem Zakonu o investicijah. Vlada je namreč sprejela uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo. Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, v kolikor želijo prodati nepremičnino po cenah, ki so nižje od tržnih, ter SID banki za dodeljevanje kreditov, garancij ter subvencioniranih obrestnih mer.

Investicija je povprečno zaključena v treh letih in novo ustvarjena delovna mesta so zapolnjena  najkasneje v treh letih po zaključku investicije.

Zakon o spodbujanju investicij, ki je podlaga za uredbo, ne posega v avtonomijo samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so samostojne pri odločanju o tem, ali bodo prodale nepremičnino in po kakšni ceni bodo nepremičnino prodale. Zakon le daje možnost samoupravnim lokalnim skupnostim, da prodajo nepremičnino po ceni, ki je nižja od tržne, pod pogoji in merili, določenimi v predlaganem zakonu in podrobneje opredeljenimi z uredbo. Samoupravne lokalne skupnosti se bodo za prodajo nepremičnine pod tržno ceno odločile zgolj v primeru, če ne bi uspele zagotoviti prodaje nepremičnine po tržni ceni.

V preteklosti smo sodelovali na investicijah velikosti celo do 100 mio eur. Naj bomo partner tudi pri vaših strateških investicijah. 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME