Underpin - konzorcijski projekt za Digital Europe program

Slovensko podjetje Tiko Pro se kot enakovreden partner pridružuje mednarodnemu konzorciju v prestižnem projektu Underpin, ki ga koordinira industrijski gigant Motor Oil iz Grčije. Z več kot desetletno zgodovino uspešnega pridobivanja sredstev in z novim mejnikom v letu 2023, Tiko Pro krepi svojo vlogo na globalnem prizorišču digitalne inovacije.

Datum objave: 18. 02. 2024

Pri projektu sodeluje devet partnerjev iz štirih držav, in sicer Grčije, Avstrije, Slovenije in Cipra. Vodilni partner je Motor Oil Hellas, v konzorciju pa so poleg slovenskega podjetja Tiko Pro partnerji še Athena Research Center, Semantic Web Company, Watermelon, AIT Austrian Institute of Technology, INNOV-ACTS, Space Hellas in Motor Oil Renewable Energy.

Projekt Underpin, financiran s strani programa Digital Europe, je zgled evropskega sodelovanja z vizijo ustvarjanja enotnega digitalnega trga. S projektom se vzpostavlja 'Data Space for Manufacturing', inovativni virtualni podatkovni prostor, namenjen prediktivni analitiki v proizvodnji.

Poudarek projekta je na povezovanju visokotehnoloških podatkovnih analiz s praktičnimi potrebami industrije, kar prispeva k večji učinkovitosti, zmanjševanju stroškov in spodbujanju trajnostnega razvoja.

V okviru projekta Underpin bodo postavljeni temelji za učinkovito uporabo industrijskih podatkov v realnem času. Motor Oil, kot koordinator projekta, bo skupaj z raziskovalnimi instituti in SME partnerji raziskoval in izvajal inovativne pristope k energetski učinkovitosti in zmanjšanju okoljskega vpliva. Projekt bo tako omogočil razvoj novih poslovnih modelov in vzpostavitev varnega okolja za izmenjavo podatkov, kjer bo vsak partner – ob upoštevanju trust agreementa – deloval v duhu zaupanja in skupnih ciljev.

Tiko Pro, kot enakovreden partner v konzorciju, prevzema vodilno vlogo pri diseminaciji in komunikaciji, kjer bo podjetje skrbelo za ozaveščanje ter vključevanje industrijskih podjetij v novonastali podatkovni prostor, s čimer se ustvarjajo predpogoji za pan-evropsko integracijo različnih industrijskih sektorjev. Ta integracija predstavlja pomemben korak k uresničevanju vizije Evropske unije o povezanem in digitalno naprednem gospodarstvu. Cilj projekta je tudi spodbujanje tesnejšega sodelovanja med podatkovnimi lastniki in uporabniki, saj je skupna raba podatkov ključnega pomena za inovacije in optimizacijo poslovanja.

Projekt Underpin bo služil kot primer, kako lahko podjetja izkoristijo analitiko podatkov za optimizacijo svojih procesov in strojev, kar bo povečalo učinkovitost in znižalo stroške. "Predstavljajte si, da lahko z izboljšanjem proizvodnega procesa za samo pol sekunde ustvarite občutne prihranke," razlaga Kočet Hudrapova. "To je moč podatkovnih prostorov, ki jih razvijamo."

Vrednost projekta Underpin je 6.648.627 EUR, od česar je 4.050.375 EUR sofinanciranih s strani Evropske Unije. Tiko Pro je ponosen, da s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev tega ambicioznega projekta in potrjuje svojo zavezo k podpori evropskega gospodarstva na njegovi poti k digitalizaciji.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas
E-novice

E-novice

Želite dvakrat na mesec prejemati uporabne novice iz področja pridobivanja financiranja?