Podrobnosti razpisa

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Uradno ime razpisa: P1 plus 2024 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa

 • Namen produkta je hitrejše, lažje in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov mikro, malih in srednje velikih podjetij za izvedbo tehnološko zahtevnejših in/ali manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

Izpolnite obrazec

Upravičenci

 • Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita.
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.

Upravičeni stroški

INVESTICIJSKA VLAGANJA

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa poslovnega objekta,
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.

OBRATNA SREDSTVA

 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo iz dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

Kreditni pogoji

Višina financiranja:

 • do 1.250.000 EUR kredita za investicije,
 • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (srednje velika podjetja),
 • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (mikro in mala podjetja),
 • od 60% do 80% garancije za kredit,
 • subvencija / znižanje tržne obrestne mere banke,
 • višina financiranja: 80 % kritje upravičenih stroškov, razlika lastna sredstva

Kreditno garancijski pogoji:

 • Odplačilna doba:
  • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
  • od 1,5 let do 10 let za investicije
 • Moratorij:
  • do 6 mesecev za obratna sredstva
  • do 24 mesecev za investicije
 • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
 • Zavarovanje kredita: Izvede banka v skladu z njenimi pogoji
 • Brez stroškov vodenja in odobritve garancije

Izpolnite obrazec

Odprt
Velikost podjetja: Mikro, mala, srednje velika, zadruge, zavodi
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Področje: Garancije za kredit, subvencija obrestne mere, investicije
Vrsta razpisa: Povratna sredstva - krediti
Višina sofinanciranja: Kredit do 1,25 mio EUR
Datum objave: 19.4.2024
Rok za oddajo: 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2024

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas