Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada za sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma še julija objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada – ESS – za sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012).

Datum objave: 9. 07. 2012

Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje krepitve razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti (vključno z inovacijami na področju storitev), je do 13 milijonov evrov.

Namen razpisa

Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah. Javni razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo raziskovalno-razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: zavodi).

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove skupine RR oz. krepitev obstoječe skupine RR in izvedba oblikovanega programa za pridobitev specialističnih znanj na novih razvojno raziskovalnih področjih. Prijavitelji lahko za izvajanje svoje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanje sofinanciranja za:

  • A1: zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini,
    • A2: zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji,
      • A3: zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine,
        • A4:  zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS,

Cilji razpisa

Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu, ki bo potekalo v letih 2013 in 2014, je lahko največ:
• do 2 zaposlitvi raziskovalcev, za oblikovanje RR skupin v podjetjih/zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
• do 100 odstotnega povečanja zaposlitev raziskovalcev za podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin. 

Upravičenci na razpisu

Na javni razpis se bodo lahko z eno vlogo prijavile osebe zasebnega prava ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah ter zavodi, ki poslujejo vsaj eno poslovno leti pred oddajo vloge na javni razpis in imajo najmanj pet zaposlenih. Omejitev glede velikosti podjetja ne velja za podjetja, ki so člani tehnološkega parka ali univerzitetnega inkubatorja.

Predvidena višina sredstev

Na voljo bo 13.000.000 EUR.

Več o najavi...

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.