Najava javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma naslednji mesec objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti. 

Datum objave: 21. 07. 2012

Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti, je do 20 milijonov EUR.

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbuditev investicijskih vlaganj podjetij v uvedbo produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno-raziskovalnih aktivnosti.  vzpostavili proizvodnjo novega produkta v okviru novega ali obstoječega obrata, zagotavljali nova delovna mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Sofinancirane bodo začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. 

Cilj razpisa

Vzpostaviti proizvodnjo novega produkta v okviru novega ali obstoječega obrata, zagotavljali nova delovna mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju. 

Upravičenci in upravičeni stroški 

Na javni razpis se bodo lahko z eno vlogo prijavile gospodarske družbe, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Upravičeni bodo stroški materialnih (nakup novih strojev in opreme) in nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva: nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj ter nepatentiranega tehničnega znanja).

Predvidena višina sredstev

Na voljo bo do 20.000.000 EUR.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.