Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Najava javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR
21. julij 2012 Novice

Najava javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma naslednji mesec objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti. 

Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti, je do 20 milijonov EUR.

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbuditev investicijskih vlaganj podjetij v uvedbo produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno-raziskovalnih aktivnosti.  vzpostavili proizvodnjo novega produkta v okviru novega ali obstoječega obrata, zagotavljali nova delovna mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Sofinancirane bodo začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. 

Cilj razpisa

Vzpostaviti proizvodnjo novega produkta v okviru novega ali obstoječega obrata, zagotavljali nova delovna mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju. 

Upravičenci in upravičeni stroški 

Na javni razpis se bodo lahko z eno vlogo prijavile gospodarske družbe, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Upravičeni bodo stroški materialnih (nakup novih strojev in opreme) in nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva: nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj ter nepatentiranega tehničnega znanja).

Predvidena višina sredstev

Na voljo bo do 20.000.000 EUR.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.