Brezplačen spletni dogodek: Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?

Spremljajte nas in naše goste v živo 16.6.2021 med 9.00 in 13.30, kjer bomo spregovorili o tem, kaj in koliko prinaša načrt za okrevanje in razvoj ter kje bodo sredstva večletnega finančnega načrta v letih 2021 – 2027.

Datum objave: 21. 05. 2021

Po našem uspešno izvedenem dogodku v novembru, ko nas je v živo spremljalo več kot 1300 podjetnikov, vas vabimo na: 2. spletni strokovni dogodek Tiko pro: »Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?«

S predstavniki državnih institucij: SVRK, MGRT, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo bomo spregovorili o tem, kaj in koliko prinaša načrt za okrevanje in odpornost ter kje bodo sredstva večletnega finančnega načrta v letih 2021 – 2027. Dogodek bodo obogatili predstavniki podjetij ter občinskih uprav s primeri dobre prakse črpanja EU sredstev.

V prvem delu bo dogodek moderirala in povezovala direktorica in lastnica podjetja Tiko Pro d.o.o. Kristina Kočet Hudrap, v drugem delu pa Ana Struna Bregar izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev CER.

Dogodek je brezplačen, prijavite se TUKAJ!

Čeprav je dogodek brezplačen, bomo ob tej priložnosti veseli, če po svoji presoji podprete našo dobrodelno kampanjo (Botrstvo).
Našo kampanijo najdete na povezavi: www.boter.si/dogodek/tiko-pro-covid-2021 


PROGRAM DOGODKA

ZA PODJETJA od 9.00 do 11.00

09:00 – 09:05 Kristina Kočet Hudrap, lastnica in direktorica Tiko Pro d.o.o.
Pozdravni nagovor

09:05 – 09:40 Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predstavitev najavljenih in objavljenih razpisov

09:40 – 10:00 Aleš Seidl, direktor podjetja AS system d.o.o. 
Primer dobre prakse pridobivanja nepovratnih sredstev

10:00 – 10:20 Janez Rihter, direktor podjetja Rihter montažne gradnje d.o.o. 
Primer dobre prakse pridobivanja nepovratnih sredstev

10:20 – 11:00 Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Predstavitev nepovratnih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter finančne perspektive 2021-2027 za podjetja 


ZA OBČINSKE UPRAVE od 11.30 do 13.00

11:30 – 11:35 Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER
Pozdravni nagovor

11:35 – 12:10 Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Predstavitev nepovratnih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter finančne perspektive 2021-2027

12:10 – 12:30 Metka Gorišek, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
Predstavitev vsebine načrta za okrevanje in odpornost, ki sodi v resor MOP

12:30 – 12:50 Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
Predstavitev vsebine načrta za okrevanje in odpornost, ki sodi v resor MZI

12:50 – 13:10 Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Grosuplje
Dobra praksa pridobivanja EU sredstev občine Grosuplje

13:10 – 13:30 Barbara Mikuš Marzidovšek, vodja službe za razvojne projekte in investicije MO Maribor
Dobra praksa pridobivanja EU sredstev Mestne občine Maribor


PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Monika Kirbiš Rojs
državna sekretarka Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Monika Kirbiš Rojs je svojo poklicno pot začela na Ministrstvu za finance kot svetovalka na področju zakladništva in jo nadaljevala v Novi ljubljanski banki. Nato se je leta 2006 zaposlila v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je med drugim vodila Urad za kohezijsko politiko. Sledila je zaposlitev v Mestni občini Maribor. Tam je od leta 2009 do 2012 kot vodja Službe za razvojne projekte in investicije skrbela tudi za pridobivanje evropskih sredstev in izvajanje razvojnih projektov. Februarja 2012 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pristojna je bila za področja evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja, regionalnega razvoja in razvojnega načrtovanja. V začetku leta 2014 je na Občini Slovenska Bistrica prevzela vodenje Oddelka za gospodarstvo in bila tudi direktorica Razvojnega informacijskega centra Slovenska Bistrica. Vlada RS jo je 14. marca 2020 imenovala za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 
Aleš Seidl
direktor podjetja AS System

Aleš Seidl bo v mesecu juniju srečal abrahama, hkrati pa obeležil tudi 30 let podjetniške poti, ki jo je začel kot samostojni podjetnik, leta 2003 pa postal direktor podjetja AS SYSTEM d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo vijačnega in pritrdilnega blaga in trenutno zaposluje 52 ljudi. V njegovo podjetje je tesno vpletena cela družina. Z ženo Cvetko sta vzgojila štiri otroke. Poleg razvoja podjetja stremi tudi k posluhu za razvoj domačega okolja. V Šmarju pri Jelšah si je ustvaril dom, vzljubil ta kraj in v njem našel prijatelje, s katerimi se rad podruži ob kozarcu lokalne kapljice ter kakšni kitici lepe slovenske glasbe.

Janez Rihter
Rihter montažne gradnje d.o.o.

Je poročen in oče dveh otrok, z družino živi v Novi Štifti. Po končani osnovni šoli v Gornjem Gradu je šolanje nadaljeval na poklicni šoli v Velenju in postal strugar ter svojo prvo službo našel v podjetju KLS na Ljubnem. Ob delu je končal srednjo šolo, se nato zaposlil v podjetju Titan in nadaljeval izobraževanje na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Leta 1990 so z brati ustanoviti lastno podjetje Rihter montažne gradnje, ki je z leti postalo eno najuspešnejših podjetij na področju montažne gradnje v Sloveniji, katerega direktor je še danes. Janez Rihter verjame, da je za uspeh tako podjetja kot posameznika potrebna vztrajnost, močna volja in sposobnost hoditi dan za dnem po jasno zastavljenih poteh. Cilji so le kratki dogodki in prijetni počitki na tej poti, ki se zgodijo sami po sebi, če ne ubiramo bližnjic.

dr. Metka Gorišek
državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor

Dr. Metka Gorišek, rojena 18. januarja 1961, je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Študij je nadaljevala na podiplomski stopnji, leta 1989 je pridobila naziv magistrica gradbeništva in leta 1995 doktorica tehničnih znanosti na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Danski kraljevi univerzi – Fakulteti za varstvo okolja. Leta 1996 se je zaposlila na Ministrstvu za okolje in prostor kot državna podsekretarka, kjer je med drugim vodila večje projekte odvajanja in čiščenja voda, oskrbe s pitno vodo in centrov za ravnanje z odpadki, sofinancirane s sredstvi programov Kohezijske politike EU. Kasneje je v kabinetu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vodila Organ upravljanja za programe EU Kohezijske politike 2007-2013, od konca leta 2013 pa je bila zaposlena na Inštitutu za vode Republike Slovenije. Pred imenovanjem za državno sekretarko na Ministrstvu za okolje in prostor je v Energetiki Ljubljana d. o. o. vodila strokovno pripravo investicij energetike za zmanjšanje vplivov na okolje.

Blaž Košorok
državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo

je končal študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti in svojo karierno pot začel kot pripravnik v dunajski odvetniški pisarni. Po končani pravni fakulteti se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Košorok. Pri svojem delu se je pretežni del ukvarjal z gospodarskim pravom. Odvetniško kandidaturo je opravil pri ljubljanskemu odvetniku Andreju Stanovniku. Leta 2005 prevzame vodenje družbe TE-TOL d.o.o., in sicer najprej kot v.d. direktorja družbe, nato pa še polni 5-letni mandat kot direktor te družbe. Jeseni leta 2012 ga Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. imenuje za generalnega direktorja. Po končanem mandatu generalnega direktorja HSE svojo poslovno pot nadaljuje v družbi Akrapovič d.d.. Po odhodu iz družbe Akrapovič d.d. je kot kozultant delal v švicarski družbi Energygor AG. Od začetka leta 2020 pa je bil zaposlen v družbi ELES d.o.o.

Dušan Hočevar
direktor občinske uprave Grosuplje

Rojen 06. 03. 1975 v Ljubljani. Na Fakulteti za upravo je magistriral na znanstvenem programu javna uprava in svoje izobraževanje nadaljuje na doktorskem študijskem programu. V času zaposlitve na Vladi RS je sodeloval v več vladnih delovnih skupinah. Bil je član medresorske delovne skupine za vstop Slovenije v Organizacijo za mednarodno sodelovanje in razvoj (OECD) in drugih.V novembru 2010 je bil imenovan za podžupana občine Grosuplje, od februarja 2011 naprej je svojo funkcijo opravljal poklicno. V letu 2012 je kot direktor občinske uprave prevzel vodenje občinske uprave, kar opravlja še danes. V Grosupljem je že leta član Kinološkega društva Grosuplje, v času študija je bil aktiven tudi kot prostovoljec za delo z otroki na Centru za socialno delo Grosuplje. Je oče hčerke Hane in sina Eneja, živi v domači vasi Tlake.

Sibil Klančar
predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

Informacijo o programskih dokumentih bo predstavila Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je odgovorna za razvoj razvojnih spodbud, predstavila pa bo ukrepe in finančne spodbude MGRT, ki bodo na voljo za slovensko gospodarstvo.

MGRT - Gospodarsko ministrstvo zagotavlja denar za spodbude, ki jih ponujajo direktno ali preko povezanih institucij Slovenski podjetniški sklad, SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalni razvojni sklad, SID banka.

 

PRIJAVITE SE TUKAJ! 

 

Hvala tudi partnerjem dogodka, ki nam pomagajo sooblikovati dogodke.

PARTNERJI DOGODKA

                                                  

MEDIJSKI PARTNER

 
Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.