TIKO PRO EVENT: Kje bodo sredstva v letih 2021-2027?

25.11.2020 vas vabimo na online strokovni TIKO PRO EVENT ob 10-letnici podjetja. Na dogodku bodo strokovni predavatelji predstavili, kje bodo sredstva na voljo v letih 2021 - 2027, podjetniki z inovativnimi idejami pa bodo predstavili, kakšne možnosti sredstev so koristili v finančni perspektivi, ki se letos končuje. 

Datum objave: 21. 10. 2020

Spoštovane podjetnice in podjetniki,

Na dogodku se nam bosta pridružili predstavnici države, ki bosta predstavili priložnosti za nepovratna sredstva v naslednji finančni perspektivi od 2021-2027:

- mag. Monika Kirbiš Rojs iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ( SVRK ) ter

- ga. Sibil Klančar iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ( MGRT ).

Dogodek bodo obogatili predstavniki inovativnih slovenskih in tujih podjetij, ki bodo predstavili dobre prakse pridobivanja sredstev iz svojih podjetij: 

  • STRIP`S: ga. Polona Smrkolj ( SLO ) 
  • REAL SECURITY: g. Renato Uhl ( SLO ) 
  • BRAINTRIP Limited: g. Jurij Dreo ( MALTA )
  • THREEFOLD: g. Chris Hutton ( BELGIJA )
  • PEGASUS: dr. Robert Ličen ( SLO ).

Direktorica podjetja Tiko Pro, ga. Martina Anderlič bo predstavila proces priprave in izvedbe projekta.

Moderatorja dogodka bosta Gregor Skender, višji manager v Deloitte d.o.o. in Kristina Kočet Hudrap, lastnica in direktorica podjetja Tiko Pro d.o.o.

Ker je dogodek popolnoma brezplačen, vas ob tej priložnosti naprošamo, da po svoji presoji podprete našo dobrodelno kampanjo (Botrstvo): https://www.boter.si/dogodek/tiko-pro-10-let/.

Agenda dogodka

Termin

Predavatelj

Naslov predavanja

9:00 – 9:15 Kristina Kočet Hudrap, lastnica in direktorica Tiko Pro Pozdravni nagovor
9:15 - 10:00                 Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka 
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Predstavitev nepovratnih sredstev v okviru finančne perspektive 2021-2027 za podjetja
10:00 - 10:20 Polona Smrkolj, namestnica generalnega direktorja Strip's Primer dobre prakse podjetja Strip's
10:20 - 10:40 Renato Uhl, direktor Real Security Primer dobre prakse podjetja Real Security
10:40 - 11:00   Odmor
11:00 - 11:45 Sibil Klančar, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Predstavitev nepovratnih sredstev za podjetja
11:45 - 12:05 Jurij Dreo, ustanovitelj BrainTrip Limited Od raziskav do produkta: dobre in slabe strani translacije znanosti v posel
12:05 - 12:35 Chris Hutton, soustanovitelj ThreeFold Decentralisation in the data economy
12:35 - 13:00 Martina Anderlič, direktorica Tiko Pro Proces priprave in izvedbe projekta
13:00 - 13:30 dr. Robert Ličen Pomembnost ustrezne komunikacije in motivacije zaposlenih
13:30 - 13:45 Kristina Kočet Hudrap, lastnica in direktorica Tiko Pro Zaključek dogodka

 

Predstavitev predavateljev, podjetij in vsebina predavanj

Predavatelj

Opis predavanja

Mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Mag. Monika Kirbiš Rojs je svojo poklicno pot začela na Ministrstvu za finance kot svetovalka na področju zakladništva in jo nadaljevala v Novi ljubljanski banki. Nato se je leta 2006 zaposlila v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je med drugim vodila Urad za kohezijsko politiko. Sledila je zaposlitev v Mestni občini Maribor. Tam je od leta 2009 do 2012 kot vodja Službe za razvojne projekte in investicije skrbela tudi za pridobivanje evropskih sredstev in izvajanje razvojnih projektov. Februarja 2012 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pristojna je bila za področja evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja, regionalnega razvoja in razvojnega načrtovanja. V začetku leta 2014 je na Občini Slovenska Bistrica prevzela vodenje Oddelka za gospodarstvo in bila tudi direktorica Razvojnega informacijskega centra Slovenska Bistrica.Vlada RS jo je 14. marca 2020 imenovala za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 
V letošnjem letu, ko nas je vse zaznamovala epidemija, vstopamo v novo finančno perspektivo 2021 - 2027. Sloveniji bo v teh letih namenjenih kar 10,3 milijarde sredstev (nepovratnih in povratnih), kar je največ sredstev od kar smo člani EU. Ključne tri usmeritve EU pri pripravi programa za črpanje sredstev so odporna, zelena in digitalna Evropa. Velik poudarek bo tudi na zdravstvenem sektorju ter dolgotrajni oskrbi. Kako naj počrpamo več kot 10 milijard evrov? Smo podjetja pripravljena na novo finančno perspektivo? Na vsa vprašanja bo odgovorila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Polona Smrkolj, namestnica generalnega direktorja v podjetju Strips's

Strip's je podjetje za razvoj in proizvodnjo učinkovitih rešitev na področjih elektronike, LED tehnologije in naprednih merilnih tehnologij. Svoje strokovno znanje implementira na področjih razsvetljave, gospodinjskih in profesionalnih aparatov, avtomobilizma, medicine, e-mobilnosti, pametne energije in interneta stvari. Podjetje je zelo razvojno naravnano in je s svojo inovativnostjo izjemno uspešno pri pridobivanju slovenskih kot tudi evropskih sredstev. Je zelo izkušeno pri prijavah na projekte in pri izvajanju le-teh v okviru različnih programov (Horizon, Eureka, razpisi ARRS, R&R razpisi, ki jih razpisujeta MGRT in SPIRIT). Evropska sredstva je podjetje pridobilo za razvoj inovativnega senzorja za merjenje tlaka v panelih VIP, v Sloveniji pa je bilo uspešno predvsem na področju senzorskih rešitev, naprednih merilnih tehnologij ter LED razsvetljave.

Podjetje Strip`s uspešno pridobiva nepovratna sredstva za razvoj in raziskave ter druge investicije. Glede na to, da vseskozi razvijajo in investirajo, bo Polona Smrkolj predstavila kako izberejo projekte, ki jih prijavljajo na razpise ter kako se soočajo s poročanjem o pripravi projektov, ko dobijo odobrena sredstva. 

Renato Uhl, direktor podjetja Real Security

Kot gostitelj in glavni organizator vsakoletne RISK konference, ki združuje strokovnjake, odločevalce in navdušence nad najsodobnejšimi trendi za zagotavljanje informacijske varnosti na območju JV Evrope, je podjetje REAL SECURITY vaš pravi sogovornik na področju razvoja naprednih visokotehnoloških digitalnih naprav ob zagotavljanju najvišjih možnih standardov varstva osebnih podatkov in digitalnega poslovanja.

Na predavanju bo predstavljen primer dobre prakse prijave na RRI razpis. Uspešna prijava na raziskovalno-razvojni projekt za razvoj prenosnega fizičnega trezorja kot kripto denarnice z razširjeno funkcionalnostjo, je odgovor na specifične izzive na področju zagotavljanja učinkovitega, varnega, zanesljivega in sodobnega digitalnega poslovanja.

Jurij Dreo, ustanovitelj BrainTrip Limited

Podjetje, katerega ključna strokovna ekipa je razpeta med Slovenijo in Malto, je dejavno na področju uporabne nevroznanosti. Njihova naprava za zgodnje odkrivanje demence, ki na ciljnem področju medicinskih naprav predstavlja edinstven pristop, je v samih razvojnih začetkih pridobila evropska sredstva na Horizon 2020 ter uspešno nadaljevala pot pridobivanja nepovratnih sredstev na Global Innovator Grant from Expo 2020 (Dubai) in Social Impact Award (Science Park Graz). Kot član startup pospeševalnikov, med drugim Fast Track Malmo (Švedska), Rockstart Health (Nizozemska) ter MITA Innovation Hub (Malta), je Braintrip nase opozoril predvsem zaradi izrednega družbeno-ekonomskega učinka svoje diagnostične rešitve.

Na predavanju bo Jurij Dreo predstavil primer dobre prakse podjetja BrainTrip Limited - od procesa nastanka in razvoja ideje, vse do razvoja končnega produkta. Dotaknil se bo dobrih in slabih strani v procesu prenosa inovacije iz znanstveno raziskovalne sfere v gospodarstvo oziroma vzpostavitve »posla«. Predstavil bo tudi proces uspešnega pridobivanja nepovratnih sredstev na različnih razpisih. 

Dr. Robert Ličen

Je magister ekonomskih in doktor socioloških znanosti. Prvih 15 let svoje kariere je kot manager (vodja, CEO, Predsednik uprave)  deloval  v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih (Tobačna Ljubljana d.o.o., Akrapovič d.o.o., Steklarna Rogaška d.o.o.).   V dolgoletnih izkušnjah na vodstvenih položajih je odkril, da so najpomembnejši del vsakega podjetja ljudje, v doktorski disertaciji pa je raziskal motivacijske dejavnike srednjega managementa v Sloveniji. Je ustanovitelj  in direktor Podjetniškega centra Pegasus. V svoji karieri svetovalca, coacha, mentorja in predavatelja že zadnjih 15 let izobražuje menedžerje in njihove vodstvene ekipe s področja transformacijskega managementa (reorganizacije podjetij in procesov, leadership, motivacija…), je gostujoči predavatelj na različnih fakultetah, pa tudi gost na številnih mednarodnih konferencah in simpozijih v Sloveniji in širši regiji. Za svoje delo je bil nagrajen z nekaterimi najprestižnejšimi nagradami v državi. Leta 2005 z nagrado "Mladi manager leta" in leta 2007 z nagrado "Managerski izziv leta". 

Skozi osebne podjetniške in managerske izkušnje bo dr. Ličen podelil vpogled v pomembnost ustrezne komunikacije in motivacije zaposlenih ter zdravorazumskega odločanja glede poslovnih modelov v kriznih razmerah. Spregovoril bo tudi o tem, kaj se v hitro spreminjajočih  razmerah zgodi, kadar v podjetju prevagajo odločitve sprejete zgolj na podlagi čustev.

Chris Hutton, soustanovitelj ThreeFold

Chris Hutton je tehnični navdušenec s 25 leti delovnih izkušenj vzdolž IT dobavne verige. Od samega začetka delovanja v različnih industrijskih okoljih sistemskih integratorjev ter proizvajalcev originalne opreme je bila njegova ključna misija skrb za razvoj in rast poslovanja. Chrisova metoda dela je osnovana na načelu analize trendov ter zahtev trga in posledično na razvoju nišnih in inovativnih tehnologij kot odgovor na prepoznane zahteve. Chris je spremljal in izvedel vstope na trg za številne nove tehnologije na afriškem trgu. Motivira ga želja po resničnih spremembah in njegova vloga v podjetju ThreeFold Tech NV je osredotočena na uspešno lansiranje njihove rešitve TF Grid.

ThreeFold je ime nove internetne revolucije. Digitalna rešitev, ki jo je podjetje svetu že predstavilo in pomeni korak k oblikovanju celovitega pristopa k podatkovnemu gospodarstvu, je odgovor na izzive Evrope in sveta glede povezljivosti, obdelave in shranjevanja podatkov, računalniške zmogljivosti in kibernetske varnosti. Glavni vodili razvoja sta decentralizacija računalniških zmogljivosti ter decentralizacija podatkov, in v ospredje postavljata interese posameznika. ThreeFold predstavlja multinacionalna skupina vrhunskih strokovnjakov, ki je že pritegnila milijonske investicije in se trenutno pripravlja na novi krog financiranja.

 

 

Partnerji dogodka

         

Podporniki dogodka

       

 

Medijski partner

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.