Podrobnosti razpisa

Vavčerske spodbude malih vrednosti za MSP

Namen vavčerjev

Vavčerji so spodbude malih vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost, kompetence in inovativnost.

Njihov način pridobitve je hiter in enostaven, saj so na voljo skozi vse leto (do porabe sredstev) in brez prekomernih postopkov odobritve (hitra obravnava).

Upravičenci

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge).
 • Na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen, (upošteva se tudi nosilec dejavnosti pri s.p.). 
 • Poravnane finančne obveznosti.
 • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).
 • Podjetje ne opravlja dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

Oblike vavčerjev

 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.
 • Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti.
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine.
 • Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA).
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb.
 • Vavčer za pomoč pri prenosu lastništva.
 • Vavčer za trajnostno poročanje MSP (ESG vavčer).
 • Vavčer za kibernetsko varnost.
 • Vavčer za spodbujanje prototipiranja pri zagonskih podjetjih.

Višina sofinanciranja

 • Od 300 EUR do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev.
 • Sofinanciranje v višini max. 60 % upravičenih stroškov na posamezni odobren vavčer oz. v višini pavšalnega zneska.
V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Področje: Vavčerji
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Do 60% oz max. 9.999 EUR na vavčer

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas