Podrobnosti razpisa

Vavčer MSP za patente, modele, znamke

Uradno ime razpisa: V2 | Vavčer za patente, modele, znamke.

Namen razpisa

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k varstvu intelektualne lastnine z namenom:

 • prispevati k rasti in ugledu podjetja,
 • krepitvi konkurenčnosti,
 • krepitvi tržnega položaja.

Podjetja bodo lahko s pomočjo vavčerja sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na:

 • pripravo prijave patenta, modela, znamke,
 • prijave in/ali registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja in/ali širjenja patenta, modela, znamke v tujino,
 • prevoda prijave.

Upravičenci

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
 • Najmanj 1 zaposlen.

Upravičeni stroški

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino.
 • Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko.
 • Stroški prevoda prijave.

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: stroški, nastali v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.

Višina sofinanciranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov.
 • Najnižja subvencija: 500,00 EUR.
 • Najvišja subvencija: 5.000,00 EUR.

Za pomoč pri prijavi na vavčer za patente, modele ali znamke nas kontaktirajte.

Izpolnite spodnji obrazec:

IZPOLNITE OBRAZEC

Odprt
Velikost podjetja: Mikro, mala, srednje velika
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Področje: Vavčerji MSP, investicije
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Do 60% sofinanciranja oziroma do max. 5.000 EUR
Datum objave: 10.5.2024
Rok za oddajo: 31.03.2028 oziroma do porabe sredstev

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas