Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za velike investicije

Uradno ime razpisa: Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO)

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je:

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Upravičenci

 • MSP in velika podjetja.
 • Gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge.
 • Ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova), strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroji in oprema),
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, (nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine).

Upravičene investicije v vrednosti:

 • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
 • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
 • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026, pričeti pa se mora izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in sheme državne pomoči;

 • Velika podjetja: do 30%
 • Srednje velika podjetja: od 10% do 40%
 • Mikro in mala podjetja: od 20% do 50%

Karto regionalne pomoči si lahko ogledate TUKAJ.

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 EUR.

Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis?

KONTAKTIRAJTE NAS

Odprt
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika
Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Področje: Investicije od 500.000 do 12 mio EUR
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: do 50% (odvisno od velikosti podjetja in območja)
Datum objave: 31.05.2024
Rok za oddajo: 26.08.2024

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas