Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za spodbujanje inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s ciljem razvoja novega izdelka, storitve ali procesa (tržnega).

JR RRI 2024

Povzetek razpisa ter roki

 • Odprtje razpisa: IV. Kvartal 2024.
 • Rok za oddajo: I. Kvartal 2025.
 • Višina subvencije: še ni znano, najverjetneje 300.000,00 EUR po projektu.
 • Delež sofinanciranja: od 40 do 60%, odvisno od velikosti podjetja.
 • Trajanje projekta: do 2 leti.

Upravičenci

Kdo se lahko prijavi?

 • Konzorcij 2-3 podjetij, ki razvija tehnološko napredne in tržno zanimive nove produkte; trenutna razvojna faza mora biti vsaj TRL 5, torej mora biti nova tehnologija potrjena najmanj v laboratorijskem okolju.

Kaj lahko poveča možnosti uspeha?

 • Med ključnimi dejavniki za uspešno prijavo je uporaba inovativne tehnologije, po možnosti zaščitene s patentom ali znanstveno publikacijo;
 • Precejšen pomen ima tudi tržni potencial novega produkta, ki mora biti globalen in usmerjen na velik, rastoč trg;
 • Pomemben je tudi pozitiven okoljski vpliv novega produkta.  

Upravičeni stroški

 • stroški plač redno zaposlenega raziskovalnega osebja za čas trajanja projekta,
 • stroški zunanjih raziskav (omejeno na cca. 20% vrednosti stroškov),
 • pavšalni stroški v višini 15% stroškov osebja,
 • amortizacija sredstev, uporabljenih izključno za razvojne dejavnosti.

Primerni projekti za prijavo na razpis

Ali je vaš projekt primeren za pridobitev nepovratnih sredstev?

Preden se odločite, da sodelujete na razpisu, morate na vsa spodnja vprašanja odgovoriti z DA:

 • Ali je vaš produkt tehnološko inovativen ter prinaša občutne prednosti v primerjavi z obstoječimi produkti?
 • Ali vaš produkt nagovarja globalen, obsežen in rastoč trg?
 • Ali imate skupaj s partnerjem ustrezne reference tako iz razvoja kot trženja?
 • Sta trajanje projekta in višina subvencije primerna za izvedbo vašega projekta?
 • Ste v trenutni razvojni fazi dosegli vsaj TRL 5 (potrjena tehnologija)?
 • Bo vaš projekt imel vsaj posredne pozitivne vplive na okolje?

Primer dobre prakse:

V podjetju Tiko Pro smo ponosni, da smo zadnjih nekaj let partner pri različnih projektih. Več o uspešnih raziskovalno-razvojnih projektih si lahko preberete tukaj

Bi želeli tudi v vašem podjetju pridobiti nepovratna sredstva za svoje razvojno-raziskovalne projekte?

Kontaktirajte nas TUKAJ, da si povečate možnosti uspeha!

V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Področje: Razvoj in raziskave
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: od 40 do 60%, odvisno od velikosti podjetja

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas