Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za razvoj, raziskave in inovacije (TRL 3-6)

Namen in cilj razpisa

Javni razpis predstavlja odlično priložnost za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih aktivnosti na stopnjah TRL 3-6 v sodelovanju z akademsko in raziskovalno sfero ter partnerskimi podjetji.

Gre za prijavo  3-letnih raziskovalnih programov, torej večjega števila projektov s podobno tematiko. Projekti se začnejo na nizki TRL stopnji (3) in potem končajo na TRL 6, obenem pa je potrebno priložiti tudi načrt za poznejšo komercializacijo teh rešitev.

Upravičenci

Kdo se lahko prijavi?

 • Večji konzorciji podjetij ter raziskovalnih in akademskih institucij (vsaj 7  partnerjev, od tega minimalno 3 raziskovalne institucije in 4 podjetja, pri čemer sta vsaj 2 podjetji MSP).
 • Upravičeni prijavitelji morajo imeti:
  - registrirano raziskovalno skupino pri ARIS,
  - višjo dodano vrednost na zaposlenega v 2 od 4 zadnjih let, glede na povprečje panoge,
  - dokazljiva vlaganja v razvoj in raziskave, vsaj v obsegu zahtevanega sofinanciranja na javnem razpisu.

Kaj lahko poveča možnosti uspeha?

Med ključnimi dejavniki za uspešno prijavo je razvoj izdelkov in storitev, ki temeljijo na novih tehnologijah in imajo pomemben okoljski doprinos, pri raziskovalnem programu pa sodeluje ugleden konzorcij inovativnih razvojnih podjetij in vrhunskih raziskovalnih inštitucij. 

 • Naslavljanje prioritetnih panog: pametna mesta in skupnosti, informacijske tehnologije, trajnostni turizem, mobilnost, tovarne prihodnosti, novi materiali, pametni dom, trajnostna pridelava hrane, energetika, medicina...
 • Razvoj globalnih rešitev, ki predstavljajo tehnološki napredek glede na obstoječe stanje (beyond state-of-the-art).

Upravičeni stroški

 • Stroški raziskovalnega osebja (pavšalno glede na vrednost ure po metodologiji ARIS),
 • stroški podizvajalcev (maksimalno 20-30 % stroškov osebja),
 • režijski stroški (pavšal v višini 15-25 % stroškov osebja).

O razpisu in roki

 • Odprtje razpisa: predvidoma junij 2024.
 • Rok za oddajo: do konca 3. kvartala 2024.
 • Višina subvencije: do 6 mio EUR po konzorciju.
 • Delež sofinanciranja: odvisno od vrste razvojne aktivnosti (eksperimentalni razvoj ali industrijske raziskave).
 • Velika podjetja 40-65 % .
 • Srednja podjetja 50-75 % .
 • Mikro in mala podjetja 60-80 % .
 • Raziskovalne in akademske institucije predvidoma 80-100 %.
 • Trajanje programa: 2 – 3 leta, zaključek do 30. 6. 2027.

Ali je vaš projekt primeren za ta razpis? 

Preden se odločite za prijavo, morate na vsa spodnja vprašanja odgovoriti z DA:
 • Ali imate registrirano raziskovalno skupino pri ARIS?
 • Ali vaš raziskovalni program vsebuje več visoko inovativnih rešitev, ki so od vstopa na trg oddaljene še vsaj nekaj let?
 • Ali imate v partnerstvu več uglednih razvojno naravnanih podjetij ter akademskih in raziskovalnih inštitucij?
 • Je tehnologija vseh vaših predlaganih rešitev vsaj na TRL 3 in ne več kot na TRL 6?
 • Ali lahko podkrepite stopnjo inovativnosti svojih rešitev s patenti, publikacijami ali študijami?
 • Ali s svojimi rešitvami nagovarjate eno od prioritetnih panog?

Če želite, da tudi vašemu konzorciju pomagamo do nepovratnih sredstev, nas hitro kontaktirajte TUKAJ, saj bomo na ta izjemno konkurenčni razpis prijavili zgolj dva najboljša konzorcija.

V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika, raziskovalne in akademske institucije
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Področje: Razvoj in raziskave
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Odvisno od velikosti podjetja in vrste razvojne aktivnosti

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas