Podrobnosti razpisa

Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v lesarstvu (poslovni modeli)

Namen in cilj razpisa

Namen: pomagati podjetjem pri prilagajanju razvojnim trendom vezanih na prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo.


Cilj: prilagoditi poslovne modele podjetij principom krožnega poslovanja in digitalizacije poslovanja

Upravičenci

  • Vsa podjetja - lesarska industrija.

Upravičeni stroški

  • Še v usklajevanju.

Višina sofinanciranja

V skladu s shemami državnih pomoči.

Okvirna višina sredstev: 8 mio EUR

Predvidena objava: 4. kvartal

V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja, velika
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Področje: Investicije v lesarstvu
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas