Podrobnosti razpisa

Nastopi na mednarodnih sejmih

Namen in cilj razpisa

Namen: povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije le-teh.


Cilj: krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami.

Upravičenci

 • Mikro, malo, srednje veliko podjetje.
 • Sejem registriran v mednarodnem registru.
 • Vsaj 1 zaposlen za polni delovni čas ali krajši delovni čas (mesec pred oddajem vloge).
 • Sejem ne sme biti zaključen pred oddajo vloge.
 • Prijavitelj se sejma udeleži kot samostojni razstavljalec (dokazilo prijavnica).

Upravičeni stroški

 • Stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme,
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
 • stroški tehničnih priključkov,
 • stroški upravljanja razstavnega prostora,
 • stroški sejemske opreme.

Višina sofinanciranja

 • Pavšalni znesek na enoto (razstavni prostor).
 • Okvirna višina sredstev: 9,56 mio EUR

Predvidena objava: 2. kvartal

Vas zanima prijava na razpis? 

Kontaktirajte nas

V najavi
Velikost podjetja: mikro, mala, srednja
Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Področje: Nastopi na mednarodnih sejmih
Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
Višina sofinanciranja: Pavšalni znesek na enoto

Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev?

Kontaktirajte nas