Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
SID banka napoveduje nove ukrepe za neposredno financiranje podjetij
25. marec 2020 Novice

SID banka napoveduje nove ukrepe za neposredno financiranje podjetij

V okviru neposrednega financiranja podjetij SID banka že ponuja 50 milijonov evrov za kredite, ki so namenjeni predvsem velikim, ter tudi malim in srednjim podjetjem za obdobje naslednjih 6 mesecev. S financiranjem želi SID banka zagotoviti likvidnost podjetij ter ponudbo proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi širjenja SARS-CoV-2.

V naslednjem tednu bo SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam. Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja.

Podjetja lahko v okviru programa neposrednega financiranja za olajšanje poslovanja  v času epidemije prejmejo kredite v višini od 100.000 € do 7 milijonov €, v primeru, da imajo status MSP oziroma v primeru velikih podjetij do 12 milijonov €. Za te kredite je značilna ugodna obrestna mera, ki je v večini primerov nižja od tržnih (status pomoči de minimis) z ročnostjo od 2 do 12 let. Kredit je namenjen podjetjem vseh velikosti. Podjetje mora zadostiti tudi pogojem, da podjetje ni v postopku zaradi insolvetnosti, je razvrščen najmanj v bonitetni razred B- po metodologiji SID banke, ima dva zaposlena, posluje najmanj dve poslovni leti ter hkrati izpolnjuje tudi druge pogoje novega zakona ZIUOPOK. 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.