Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Do konca leta nas čaka še 100 mio eur subvencij za podjetja vseh velikosti
11. julij 2018 Novice

Do konca leta nas čaka še 100 mio eur subvencij za podjetja vseh velikosti

Več kot 100 mio eur nepovratnih sredstev za slovenska podjetja. Vsi najavljeni razpisi na enem mestu.

Napovedani razpisi

Vse napovedane razpise si lahko ogledate TUKAJ. Za pripravo tržnih raziskav vam lahko uredimo odlične izvajalce z referencami za trge EU, ZDA ter Srbija.

Aktualni razpisi 

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH

 • Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
 • Lokacija: Obmejna problemska območja.
 • Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.
 • Višina nepovratnih sredstev: od 70 % do 75 % upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (De minimis)
 • Rok za prijavo: 10.08. 2018

Več informacij o razpisu tukaj.

SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2018

 • Namen: spodbujanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv Upravičenci: s.p., mikro, mala, srednja podjetja in zadruge
 • Upravičeni stroški: nakup strojev, programske opreme, plače in stroški zunanjih izvajalcev
 • Višina nepovratnih sredstev: od 20 % do 45 % upravičenih stroškov oz. najmanj 300.000 € in največ 2 mio €
 • Rok za prijavo: 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

Več informacij o razpisu tukaj.

 

Razpisi v Bruslju

SME Instrument

 • Namen: sofinanciranje razvojno raziskovalnih aktivnosti
 • Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
 • Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije na svetovnem nivoju
 • Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €, do 70% subvencije
 • Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
 • Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)

Več podrobnosti o razpisu najdete TUKAJ.

 

Na Hrvaškem več kot 4 milijarde kun nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – objavljeni so že razpisi na področju nabave opreme, sofinanciranje pridobivanja certifikatov - ISO norme, certifikacije za CEO oznake pa so v najavi, kakor tudi vlaganja v IKT, internacionalizacijo in raziskave ter razvoj. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.