Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014 in je bil dopolnjen konec leta  2017.

Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Višina nepovratnih sredstev: 50.000 (faza 1) in 0,5 – 2,5 mio eur (faza 2)

Višina subvencije: 70 %

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih). 

Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo):

1.      Faza

V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur nepovratnih sredstev. 

Upravičene aktivnosti: ocena tveganj, raziskava trga, vključevanje uporabnikov, analiza zakonskih omejitev in standardov, upravljanje z intelektualno lastnino, iskanje partnerjev, ocena izvedljivosti.

Višina subvencije: 70 % oz. max. 50.000,00 eur

Trajanje projekta: 6 mesecev

Rezultat: končno poročilo o izvedeni študiji izvedljivosti

Roki za oddajo prve faze so: 8. 2. 2018, 3. 5. 2018, 5. 9. 2018, 7. 11. 2018, 13. 2. 2019, 7. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 11. 2019, 12. 2. 2020, 6. 5. 2020, 2. 9. 2020 in 4. 11. 2020.

Tehnološko stanje projekta: Ni določeno (lahko je projekt na kateri koli fazi razvoja). 

Izbrani projekti na fazi 1 bodo lahko koristili 3-dnevno brezplačno sodelovanje s strani zbranega svetovalca, in sicer s področja, ki ga bodo lahko izbrali sami (širitev poslovanja, razvoj idej, trženje, itd.).
 
Evalvacijski postopek pri fazi 1:
 

2.      Faza

Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi oz. neposredno, v kolikor menite, da vaš projekt prijave v prvo fazo ne potrebuje.

V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti, kot so: testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

Vstopni TRL: 6 ali več (tukaj si poglejte opis tehnoloških stopenj TRL)

Višina subvencije: 70 % oz. med 0,5 do 2,5 mio eur

Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev

Rezultat: izdelek/storitev/proces razvit do stopnje, ko je pripravljen za vstop na trg

Roki za oddajo druge faze projekta so: 10. 1. 2018, 14. 3. 2018, 23. 5. 2018, 10. 10. 2018, 9. 1. 2019, 3. 4. 2019, 5. 6. 2019, 9. 10. 2019, 8. 1. 2020, 18. 3. 2020, 19. 5. 2020 in 7. 10. 2020.

Izbrani projekti na fazi 2 bodo lahko koristili 12-dnevno brezplačno sodelovanje s strani zbranega svetovalca, in sicer s področja, ki ga bodo lahko izbrali sami (širitev poslovanja, razvoj idej, trženje, itd.).
 
Zbrani prijavitelji v fazi 2 bodo lahko svoje ideje/inovacije predstavili strokovnim ocenjevalcem na t.i. pitch-u, z namenom spodbujanja najbolj inovativnih pristopov.
 
Evalvacijski postopek pri fazi 2:
 

3.      Faza

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.
V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

Ustrezni projekti za prijavo

V SME Instrument se lahko prijavijo vsa mikro, mala in srednja podjetja, ne glede na področje in vsebino delovanja.
Za prijavo ni opredeljenih prednostnih tem ali področij, Evropska komisija razpisuje le vsebinske usmeritve, ki so smerokaz in niso pogoj za prijavo.
 
Podjetje, ki želi svoj projekt prijaviti v SME Instrument pa mora kljub temu upoštevati nekatere iztočnice, vezane na projektno idejo, in sicer:
 • ideja mora biti izrazito inovativna,
 • zanjo mora obstajati trg oz. ima potencial, da trg ustvari,
 • ideja mora imeti za rezultat izboljševanje in/ali večanje produktivnosti,
 • biti mora internacionalno konkurenčna,
 • rezultat njene realizacije se more odražati v kreiranju novih delovnih mest,
 • omogočati mora zviševanje življenjskega standarda.

Več o SME Instrumentu lahko preberete tukaj, do novih obrazcev za prijavo, ki stopajo v veljavo z letom 2018 pa dostopate - za fazo 1 tukaj in za fazo 2 tukaj.

 

V kolikor vas zanima sodelovanje, nas pokličite na 05 901 26 69 ali nam pošljite mail na info@tiko-pro.si  - pomagali vam bomo poiskati primeren razpis za vaš projekt na EU ravni.

Povprečna uspešnost prijaviteljev je 5 %, naša uspešnost na tem programu pa je 40 %!

Naj bo tudi vaš projekt zmagovalen!

 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME