Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Višina projektov med 1 – 3 mio eur.

Višina subvencije: 70%

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja

Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo):

1.      Faza

V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur nepovratnih sredstev. 

Višina subvencije: 70% oz. max. 50.000,00 eur

Trajanje projekta: 6 mesecev

Rezultat: poslovni načrt

Roki za oddajo prve faze so: 7.9.2016, 9.11.2016, 15.2.2017, 3.5.2017, 6.9.2017 ter 8.11.2017

Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi ali v kolikor ste poslovni plan projekta v podjetju izdelali sami.

2.      Faza

V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

Višina subvencije: 70% oz. med 0,5 do 2,5 mio eur

Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev

Rezultat: razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.

Roki za oddajo druge faze projekta so: 15.6.2016, 13.10.2016, 18.1.2017, 6.4.2017, 1.6.2017 ter 18.10.2017

3.      Faza

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.
V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

Kako pripraviti dokumentacijo za I. Fazo razpisa SME Instrument? Želite pripraviti sami in iščete napotke? Uspeli smo že dvakrat. Na delavnici bomo predali znanje naprej. KLIK

Prioritetne teme razpisa:

1.    Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov s področja varnosti

 • boj proti kriminalu, nezakoniti trgovini in terorizmu, vključno z razumevanjem ter reševanju terorističnih idej in prepričanj;
 • varovanje in izboljšanje odpornosti kritične infrastrukture, dobavnih verig ter prevoza;
 • krepitev varnosti z upravljanjem mej;
 • izboljšanje kibernetske varnosti;
 • povečanje odpornosti Evropa na krize in nesreče;
 • zagotavljanje zasebnosti in svobode, tudi na internetu ter krepitev družbeno pravega in etičnega razumevanja na vseh področjih varnosti, tveganj in upravljanja;
 • krepitev standardizacije in interoperabilnost sistemov, vključno za nujne primere;
 • podpiranje zunanje varnostne politike Unije, vključno s preprečevanjem konfliktov in vzpostavljanje miru.

2.    Novi poslovni modeli za vključujočo in inovativno družbo

Eden izmed ključnih izzivov je pritegniti podjetja, da bi uporabljala javne platforme s katerimi bi ustvarili večjo vrednost kot trenutni poslovni modeli, ki ne omogočajo dobrega sodelovanja z vlado. Iščejo se rešitve za nove načine ustvarjanja, proizvodnje, izobraževanja, učenje,… Novi načini uporabe kulturne dediščine. Novi načini za ustvarjanje inovativnih javnih storitev s pomočjo odprtih podatkov. S to temo želi EU omogočiti razvoj MSP-jev v tradicionalnih in novih sektorjih, sodelovanje gospodarstva ter ustvarjalnega sektorja, kulturne dediščine in socialne ekonomije ter sodelovanje v javni službi.

3.    Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin

Ta ukrep je namenjen vsem vrstam eko inovacijam, ki obravnavajo podnebne ukrepe, okolje, učinkovita raba virov ter surovin. Velik poudarek je na krožnem gospodarstvu, ki temelji na naravnih rešitvah, podnebnih storitvah, trajnostno oskrbo s surovinami ter vodo. EU bo podprla vse obetavne ideje, proizvode, procese, storitve in poslovne modele, ki bodo pokrivali več sektorjev.

4.    Inovacije na področju transporta ter pametna mestna mobilnost

Iščejo se novosti, ki so potrebne za večjo trajnostno in pametnejšo mobilnost, boljšo dostopnost in logistiko, ki so namenjena za podjetja ali fizične osebe. Podprli bodo ukrepe za razvoj novih storitev, proizvodov, procesov, tehnologi, sistemov ter njihovih kombinacij, ki prispevajo k doseganju ciljev evropskega prometa in mobilnosti (Bela knjiga o prometu 2011). 

5.    Inovacijski potencial malih in srednje velikih podjetij na področju energetske učinkovitosti ter nizke ogljičnosti

Iščejo se projekti s področja:

 • zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa s trajnostno in pametno rabo (energetska učinkovitost izdelkov in storitev, “pametna mesta”).
 • Nizki stroški, električna energija z manj emisijami (obnovljivi viri energije, zajemanje in skladiščenje ogljika in ponovna uporaba).
 • Alternativna goriva in mobilni viri energije.
 • Enotno, pametno elektroenergetsko omrežje.
 • Nova znanja in tehnologija na področju energetske učinkovitosti.
 • Sprejemanje odločitev ter vključevanje javnosti.

6.    Podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za oceane

Prispevek MSP podjetji je pomemben na področjih morske biotehnologije, ribištva, ribogojstvo (vključno s proizvodnjo in predelavo krme in hrane). Iščejo se inovativni projekti s področja pomorskega in ribiškega sektorja.

7.    Spodbujanje inovacijskega potenciala MSP-jev za trajnostno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, agroživilstvo ter bio proizvode

Posebna pozornost bo usmerjena v:

 • pospeševanje inovacij v upravljanje pesticidov (Intergrated Pest);
 • eko-inovativna pridelava in predelava hrane;
 • zmanjšanje izgub hrane in odpadkov na kmetiji ter vzdolž vrednostne verige;
 • ustvarjanje dodane vrednosti iz odpadkov in stranskih proizvodov ustvarjenih na kmetiji ter vzdolž vrednostne verige.

8.    Pospeševanje IKT rešitev za zdravje, dobro počutje in prijetno staranje

Ukrep je zanimiv tudi za mlada podjetja, ki bodo s svojo rešitvijo “zmotila” obstoječo konkurenco na trgu. Prednost bodo imele odprto kodne rešitve.

9.    Podpora inovativnim MSP-jem v biotehnologiji

Izziv vključuje:

a)     celične tehnologije v medicinskih aplikacijah

 • proizvodnja celic, ohranjanje, bančništvo in prevoz; Identifikacija, sortiranje celic in dostavo, slikanje, sledenje procesov in nadzor kakovosti; Genski inženiring in urejanje genov; proizvodnja terapevtskih biomolekul.
 • Medicinske aplikacije mobilnih tehnologij vključujejo diagnostiko in biosenzorje, genska terapija, tkivni inženiring, bio-umetni organi, hematologija, imuno terapija, proizvodnja cepiv ter protitelesa, sintetična biologija, toksikologija, modeliranje razvoja bolezenskih procesov.

b) klinične raziskave za potrjevanje biomarkerjev in / ali diagnostične medicinske priporočke – posebna pozornost bo namenjena potrjevanju biomarkerjev s potencialom za hitro vstopanje v klinično prakso.

10.    Opravljanje vesoljskih raziskav in razvoja

Iščejo se projekti na področju uporabe tehnologije za vesolje, zlasti v povezavi s programoma Gelileo in Kopernik.

11.    Podpora podjetjem iz področja biotehnologije, ki zapirajo vrzel med laboratorijem in trgom

V tej panogi je značilna intenzivnost raziskav in dolge “luknje” med zgodnjim razvojem ter uvedbo na trg. Prav zaradi tega EU želi podpreti takšna podjetja, da se premaga tako imenovana “dolina smrti”. Podjetja, ki delujejo na področju industrijske biotehnologije ter projekti, ki vključujejo uporabo sistemov in/ali sintezno biologijo so še posebej vabljeni, da se prijavijo na razpis.

12.     Pospeševanje razvoja na področju nanotehnologij naprednih materialov, naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij

Rezultati raziskav naj bi prišli v industrijo ter omogočili uporabo doslej neizkoriščenega potenciala nanotehnologije, naprednih materialov ter naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij.

13.    Open Disruptive Innovation Scheme

Poudarek bo na podjetjih, ki predlagajo “moteče” IKT rešitve za ustvarjanje novega trga. Ukrep je zelo zanimiv za mlada inovativna podjetja.  

 

V kolikor vas zanima sodelovanja nas pokličite na 05 901 26 69 ali nam pošljite mail na info@tiko-pro.si ter vam bomo pomagali poiskati primeren razpis za vaš projekt tudi na EU ravni. Povprečna uspešnost je 5%. Naša uspešnost na tem programu je 34%, naj bo tudi vaš projekt zmagovalen!

 

AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 10.1.2016 - Eurostars 2016
  Nepovratna sredstva za raziskovalno razvojne projekte v okviru programa Eurostars. Podprti bodo projekti z možnostjo kasnejšega hitrega vstopa na trg.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME