Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.

Najavljeni razpisi do konca leta 2018

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 8.7.2018
Rok za oddajo: odvisno od razpisa

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca leta 2018 objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.

V najavi so sledeči razpisi: 

Pilotni/demonstracijski projekti – II. sklop 2018

 • Objavljen: predvidoma julija 2018
 • Trajanje: 2018-2023
 • Višina dodeljenih sredstev: skupaj 53.000.000,00 EUR (nepovratni viri)
 • Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe + piloti
 • Upravičenci: konzorciji
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški plač novo zaposlenih
 • Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 za 2019 in 2020

 • Objava: predvidena novembra 2018
 • Trajanje: 2019 in 2020
 • Višina razpisanih sredstev: 5.212.543,87 EUR (nepovratni viri)
 • Število odpiranj v 2018: 1 (2. polovica 2018, vrednost 5.212.543,87 EUR)
 • Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi.
 • Upravičenci: MSP
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški plač novo zaposlenih
 • Višina sofinanciranja: mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45%, Zahodna Slovenija 35% srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35%, Zahodna Slovenija 25%
 • Vrednost sofinanciranja: od 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR 

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4 (2018-2023)

 • Objavljen: predvidoma julij 2018
 • Trajanje: 2018 - 2023
 • Višina razpisanih sredstev: 2.700.000,00 EUR (nepovratni viri)
 • Namen: spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije.
 • Upravičenci: MSP, skupine podjetij/konzorciji/grozdi/partnerstva
 • Upravičeni stroški: stroški svetovanj zunanjih strokovnjakov, stroški sejemske predstavitve, po shemi de minimis vrste stroškov niso omejene.
 • Višina sofinanciranja: do 50 %
 • Cilj razpisa: podpreti najmanj 9 partnerstev 

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018

 • Objava: predvidena julij 2018
 • Trajanje: 2018
 • Višina razpisanih sredstev: 700.000,00 EUR - nepovratni viri (250.000,00 EUR za tržne raziskave, 150.000,00 EUR za mednarodne poslovne dogodke in 300.000,00 EUR za certifikate kakovosti)
 • Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov; pri izdelavi tržnih raziskav in certificiranju proizvodov in procesov
 • Upravičenci: MSP Upravičeni stroški: sklop A: stroški izdelava tržne raziskave; Sklop B: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih Sklop C: stroški certificiranja proizvodov in/ali certificiranja sistemov vodenja
 • Višina sofinanciranja: do 60 %
 • Maksimalna vrednost sofinanciranja: max. 10.000,00 EUR/podjetje
 • Cilj poziva: podpreti najmanj 100-130 MSP

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022

 • Objavljen: predvidoma avgusta 2018
 • Trajanje: 2019-2022
 • Višina razpisanih sredstev: 11.370.000,00 EUR (nepovratni viri)
 • Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika.
 • Upravičenci: MSP Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev po shemi de minimis
 • Višina sofinanciranja: do 70 % Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 30.000,00 EUR na podjetje (možna samo 1 prijava podjetja)
 • Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 250 MSP

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

 • Objavljen: predvidoma novembra 2018
 • Trajanje: 2019-2023
 • Višina razpisanih sredstev: 6.100.000,00 EUR (nepovratni viri)
 • Namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.
 • Upravičenci: MSP Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu
 • Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 EUR + 65,2 EUR/m2 ( 5-120 m2 )
 • Maksimalna vrednost sofinanciranja: predvidoma 13.137,06 EUR
 • Cilj poziva: do leta 2022 podpreti predvidoma 700 MSP

Obnovljivi viri energije

 1. Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov (sončne elektrarne). December 2018.
 2. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi (elektropolnilnice). Julij 2018.
 3. Eenergestke sanacije v podjetjih. Julij 2018.

Obetajo se nam torej številne možnosti, ki bodo podjetjem omogočala hitrejši in učinkovitejši korak pri rasti podjetja. Želite vedeti več podrobnosi? Pišite nam na info@tiko-pro.si, naj postanemo vaš dolgoročni partner pri črpanju nepovratnih sredstev. 

 

Naložba v vašo prihodnost

Aktualni EU razpisi

 • 7.11.2015 - Horizon 2020
  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije.
 • 31.8.2015 - Nov program nadnacionalnega sodelovanje v Podonavju
  Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za pred pristopno pomoč prejel 222 milijonov evrov.
 • 18.6.2014 - LIFE 2014-2020
  Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.
 • 8.11.2015 - Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem
 • 19.11.2017 - Fast track to Innovation
  Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Zadnji slovenski razpisi

NOVO! TikoPro 360+


Excellent SME