Slovenski razpisi

Aktualni slovenski razpisi

PAGE NAME

Najavljeni razpisi do poletja

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca maja objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.

 

Namen razpisa

Višina subvencije

Višina nepovratnih sredstev

Komu je namenjen razpis

Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov ter pridobivanje certifikatov kakovosti

60%

10.000,00 eur

MSP-jem (do 250 zaposlenih)

EUREKA

Razvojno raziskovalni projekti

50% za MSP-je

40% za velika podjetja

100.000,00 eur/leto

Projekt lahko traja 3 leta

MSP ter velika podjetja, ki imajo lasten razvoj ter raziskave

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih

50%

Še ni znano

Konzorcijem (MSP ter velika podjetja)

Povečanje snovne in energetske učinkovitosti za mala in srednje velika podjetja s področja turizma

Še ni znano

Med 50.000,00 do 200.000,00 eur

MSP-jem s področja turizma, ki imajo turistični objekt na obmejnem problemskem območju.

Spodbude na razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Vzhodna regija 45%

Zahodna regija 35%

Med 300.000,00 do 2 mio eur

MSP-jem s področja lesarstva

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.

 

 

Imate pojektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE nam