Pro Labor - Digitalna rešitev za povečanje deleža krožnega materiala

Slovensko podjetje Pro Labor se je skupaj s konzorcijskim partnerjem Omco Metals Slovenia prijavilo na javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«, katerega namen je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Datum objave: 29. 05. 2024

Ime projekta: Digitalna rešitev za povečanje deleža krožnega materiala (DigitKroM)
Ime razpisa: Javni razpis  - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO
Trajanje projekta: 11/2022 do 10/2024 – projekt je še v izvajanju
Vrednost projekta: 664.073,46 EUR
Višina pridobljenih sofinanciranih sredstev: 299.625,73 EUR

O stranki

Podjetje Pro Labor d.o.o., vodilni partner v projektu, je bilo ustanovljeno z jasno vizijo zadovoljevanja specifičnih potreb trga v različnih industrijah. Z več kot 30 let izkušenj, je ekipa Pro Labor d.o.o. specializirana za optimizacijo procesov in razvoj znanja v težki industriji, s poudarkom na digitalni in zeleni transformaciji. Njihovo strokovno znanje pokriva širok spekter področij, od metalurgije in strojništva do digitalne transformacije in krožnega gospodarstva. Zavezani so k zagotavljanju vrednosti svojim strankam skozi dolgoročne partnerske odnose, vodene z natančno analizo KPI-jev in ISO sistemov.

Konzorcijski partner Omco Metals Slovenia d.o.o. je del mednarodne skupine OMCO. Primarna dejavnost podjetja je litje sive in modularne litine ter litin iz brona. Glavni proizvodi podjetja so orodja za steklarsko industrijo. Na tem področju spadajo med največje svetovne proizvajalce, njihov delež v svetovni proizvodnji obsega 30 %, kar je enako skupnemu deležu naslednjih 15 proizvajalcev. Za dober položaj na trgu konstantno stremijo k večji optimizaciji svojih proizvodnih procesov s poudarkom na večji produktivnosti, izboljšani kvaliteti in večji stroškovni učinkovitosti svojih proizvodov.

Opis projekta

Slovensko podjetje Pro Labor se je skupaj s konzorcijskim partnerjem Omco Metals Slovenia prijavilo na javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«, katerega namen je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Podjetji sta se uspešno prijavili s projektom Digitalna rešitev za povečanje deleža krožnega materiala (DigitKroM) in pridobili sredstva v višini 299.625,73 EUR za razvojne aktivnosti, ki bodo trajale 24 mesecev.

DigitKrom
Razvojno-raziskovalni projekt DigitKroM predstavlja prelomno inovacijo v slovenski metalurški in livarski industriji, z namenom spodbuditi tehnološko suverenost in konkurenčnost na globalnem trgu. Cilj projekta je razvoj digitalne rešitve za povečanje deleža krožnega materiala, ki omogoča podnebno nevtralnost ter zmanjšuje okoljski odtis industrije. S projektom podjetji stremita k transformaciji upravljanja z viri, z nadomeščanjem primarnih surovin z recikliranimi, kar prispeva k zmanjšanju odvisnosti od globalnih surovin in povečuje odpornost na tržne nestabilnosti.

Produkt raziskovalno razvojnega projekta bo omogočil prehod na dolgoročni sistem učinkovitejše rabe surovin zahtevnejših »domačih« in ostalih sekundarnih surovin iztrošenih izdelkov, kar omogoča hitro in ponovljivo vračanje materiala v proces izdelave novih produktov, predvsem steklarskih orodij. Zasledovanje izvora surovin in pretok masnih in informacijsko-digitalnih tokov bo potekalo s produktom DigitKroM, saj je nujno potrebno celostno obvladovanje izrabe tovrstnih materialov in njihove uporabe. Produkt vpliva tudi na spremembo poslovnih modelov, saj se vzpostavljajo nova partnerstva med proizvajalci in odjemalci, kar predstavlja krepitev strateških verig.

Produkt DigitKroM je ključni korak k učinkovitejši rabi surovin in krepi inovativnost zaposlenih.

Več o projektu: https://www.prolabor.si/project_digitkrom.html.

Mnenje stranke o Tiko Pro

dr. Luka Krajnc

Za sodelovanje s podjetjem Tiko Pro smo se odločili, ker nudijo celovit pristop k pripravi projektov. Menimo, da je sodelovanje s Tiko Pro pomembno prispevalo k uspešnosti same prijave saj imajo veliko izkušenj in pozitivnih praks. Raznovrstnost njihove ekipe pomeni, da se lahko težav, ki nastanejo, lotijo multidisciplinarno in jih na ta način učinkovito rešijo. Med projektom se je pojavilo par izzivov s poročanjem, ki je kar zapleteno in tudi na tem področju smo izzive uspešno rešili. Tudi v prihodnosti bomo sodelovali s podjetjem pri pripravi zahtevnih prijav na projekt, razmišljamo namreč o prijavi na zahtevne evropske razpise. Sodelovanje s podjetjem Tiko Pro priporočamo tudi drugim podjetjem, ki se odločajo za prijave na razpise.

dr. Luka Krajnc

Direktor za raziskave in razvoj, Pro Labor d.o.o.

Vloga Tiko Pro

Vloga našega podjetja pri projektu je bila celovita; od pregleda ustreznosti pogojem razpisa, priprave dokumentacije za prijavo na razpis, koordinacije med konzorcijskima partnerjema, do administrativne in tehnične podpore v fazi poročanja.

V omenjenem razvojno-raziskovalnem projektu smo se aktivno vključili že v samem začetku razvoja ideje, svetovali glede partnerstva, pregledali idejo projekta, da ustreza zahtevam razpisa in je v skladu s Strategijo pametne specializacije ter posameznimi akcijskimi načrti. V naslednji fazi smo pripravili predlog in finančno konstrukcijo, koordinirali komunikacijo med partnerji ter informirali posamezne partnerje o razpisnih pogojih, dokumentaciji in izvrševanju projekta.

Projekt je trenutno v fazi poročanja, kjer Tiko Pro deluje kot povezovalni člen med Ministrstvom in vodilnim partnerjem. Naša vloga v tej fazi obsega koordinacijo priprave celotne projektne dokumentacije (administrativni in finančni del) ter skrb za izpolnitev postavljenih KPI, ki so pogoj za uspešni zaključek projekta.

Uspeh projekta DigitKroM se ne bo odražal le v tehnoloških dosežkih, temveč tudi v utrjevanju dolgoročnih strateških partnerstev, ki krepijo celotno industrijsko verigo.

V podjetju Tiko Pro smo izjemno ponosni na sodelovanje pri projektu, ki poudarja zavezanost k inovativnosti in trajnostnemu razvoju. Zgodba o DigitKroM je odličen primer, kako tehnološka odličnost in strateško partnerstvo vodita k realizaciji ambicioznih industrijskih ciljev, kar ima širok vpliv tako lokalno kot globalno.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas
E-novice

E-novice

Želite dvakrat na mesec prejemati uporabne novice iz področja pridobivanja financiranja?