Emo Frite - Sončne elektrarne

Podjetje Emo Frite je podjetje, ki je močno okoljsko naravnano. Ob svojem poslovanju skrbi za čim manjši ogljični odtis, zato so se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

Datum objave: 6. 06. 2024

Ime projekta: »SE EMO FRITE«
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
Trajanje projekta: 01.09.2022 do 31.10.2023
Vrednost projekta: 256.057,26 €
Višina pridobljenih sofinanciranih sredstev: 41.976,60 €

O stranki

Emo Frite d.o.o. sodi med mala podjetja z bogato tradicijo. Osnovna dejavnost podjetja so razvoj, proizvodnja in trženje frit, emajlov, glazur za emajlirsko in keramično industrijo ter prodaja pridobljenega znanja s tega področja. Danes v podjetju Emo Frite izvozijo 90 odstotkov svojih izdelkov in znanja v več kot 20 držav po vsem svetu. Poleg evropskega trga so prisotni tudi na trgih Azije in Južne Amerike. Njihove glavne prednosti, ki jih ločujejo od konkurentov so zagotovo to, da stalno skrbijo za zagotavljanje kvalitete izdelkov, ponosni so na hitro odzivnost, ki privede tudi do kratkega roka dobave. Hkrati pa strankam ponujajo široko izbiro proizvodov in ponudbe celovitih poprodajnih aktivnosti.

Opis projekta

Podjetje Emo Frite je podjetje, ki je močno okoljsko naravnano. Ob svojem poslovanju skrbi za čim manjši ogljični odtis, zato so se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja: Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Namen projekta je bil vzpostavitev sončne elektrarne na strehah proizvodnih prostorov podjetja. Temeljni cilj projekta postavitve sončne elektrarne na poslovne prostore podjetja Emo Frite je bil  povečanje samooskrbe in pomeni pomemben korak k dolgoročnemu cilju brezogljičnega poslovanja.

Po zaključku investicije bo podjetje proizvedeno električno energijo uporabilo za lastno uporabo ter delno prodajo na trgu.

Z izvedbo investicije bodo v podjetju EMO FRITE pripomogli k ustvarjanju energetskih prihrankov ter pozitivno vplivali tudi na okolje z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in tesno zasledovali cilje na področju podnebnih sprememb, zadanih s strani celotne Evrope. Z investicijo bo podjetje na dolgi rok povečalo prihranke, posledično pa bo s tem omogočena hitrejša rast in utrditev dobrega imena podjetja na trgu; predvsem med svojimi deležniki.  

Cilji investicije:

  • z izvedenim ukrepom bodo v podjetju prispevali v doseganju mednarodno zastavljenega cilja – brezogljično poslovanje do leta 2030,  
  • povečana skrb za okolje- zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje,
  • enostavnejše upravljanje in cenovno ugodnejše vzdrževanje,
  • ozaveščali bodo o pomembnosti pozitivnega vpliva na okolje,
  • pripomogli bodo k doseganju ciljev Evropske unije, katere glavni cilj je zmanjšati vplive na okolje,
  • prispevek k izvajanju zelenega dogovora v okviru EU.

Z izvedbo investicije bo podjetje pripomoglo k povečanju deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, skladno z Direktivo o energiji iz obnovljivih virov (RED II); ki je bila predlagana s strani Evropske komisije julija 2021.

Mnenje stranke o Tiko Pro

dr. Luka Krajnc

S Tiko Pro sodelujemo  že več let, zato je bilo logično, da smo se odločili za sodelovanje tudi na projektu sončne elektrarne »SE EMO FRITE«. Zaupali smo jim celoten projekt, od priprave dokumentacije za prijavo na razpis, do administrativne in tehnične podpore v fazi poročanja. Projekt je bil uspešno zaključen. Tiko Pro je delo opravil profesionalno, s sodelovanjem smo zadovoljni in ga vsekakor priporočamo tudi drugim podjetjem.

 

Bojan Spolenak

Direktor Emo Frite d.o.o.

Vloga Tiko Pro

Vloga našega podjetja pri projektu je bila celovita; od pregleda ustreznosti pogojem razpisa, priprave dokumentacije za prijavo na razpis, do administrativne in tehnične podpore v fazi poročanja.

Projekt je bil uspešno zaključen z oddajo zahtevka in poročila o doseganju kazalnikov, ki so bili zastavljeni v okviru projekta.

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas
E-novice

E-novice

Želite dvakrat na mesec prejemati uporabne novice iz področja pridobivanja financiranja?