Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Zakon o spodbujanju investicij za slovenske vlagatelje
05. februar 2018 Novice

Zakon o spodbujanju investicij za slovenske vlagatelje

Vlada je konec lanskega leta sprejela osnutek - potrdila pa bi ga naj v kratkem – zakona, ki bo izenačil domače in tuje investitorje.

Vlada je konec lanskega leta sprejela osnutek - potrdila pa bi ga naj v kratkem – zakona, ki bo izenačil domače in tuje investitorje.

To pomeni, da bodo za večje naložbe, ki jih bodo planirala oz. želela izvesti slovenska podjetja, na voljo nepovratna sredstva ter spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere, za katera bodo slovenska podjetja lahko zaprosila po posebnem postopku. Podoben postopek namreč Slovenija za tuje investitorje že ima - t.j. tuja podjetja, ki želijo investirati v Sloveniji - Zakon o spodbujanju tujih investicij. 

Za nepovratna sredstva po posebnem postopku bodo tako lahko zaprosila tista slovenska podjetja, ki bodo želela izvesti investicijo v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov in ustvariti vsaj 400 delovnih mest (predelovalne in storitvene dejavnosti) oz. vsaj 20 mio evrov in vsaj 200 delovnih mest (raziskovalno-razvojne dejavnosti).

Posameznemu prijavitelju bodo lahko dodeljena nepovratna sredstva do višine 25 % upravičenih stroškov,investicije pa ne bodo smele rušiti lokalnega (naravnega in družbenega) okolja, oz. bodo morale biti trajnostno naravnane.  

Menite, da vaš projekt ustreza zahtevam, ki jih bo določal nov zakon? 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.