Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Štajerci in Korošci pozor, prihajajo sredstva za male investicije
29. januar 2018 Novice

Štajerci in Korošci pozor, prihajajo sredstva za male investicije

Mariborska razvojna agencija bo v začetku februarja objavila razpis za nepovratna sredstva za male investicije.

Mariborska razvojna agencija bo v začetku februarja objavila razpis za nepovratna sredstva za male investicije.

Razvojna agencija bo torej objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. 

Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb.  

Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR, najdaljša ročnost bo 8 let. 

Mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko torej na podlagi zgornjih razpisov kandidirala za največ 550.000 EUR sofinanciranja manjših začetnih naložb (500.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 EUR nepovratnih sredstev).

Rok za odajo razpisa bo 31. 3. 2018.  

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.