Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Napovedanih 20 mio eur za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
12. september 2019 Novice

Napovedanih 20 mio eur za sofinanciranje daljinskega ogrevanja

Sofinanciranje za obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija). 

 

Predmet javnega razpisa bo dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija).

Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme in mikro sisteme daljinskega ogrevanja.

Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem daljinskega ogrevanja ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Razpisana sredstva bodo namenjena gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom.

Spremljajte naše novice, da boste redno obveščeni o aktualnih razpisih. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.