Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost
12. november 2018 Slovenski razpisi

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

Ali v podjetju opravljate raziskovalno razvojno dejavnost in zanjo niste črpali nepovratnih sredstev? Potem lahko za stroške raziskav in razvoja uveljavljate davčno olajšavo!

Cilj in predmet razpisa

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove. 

Upravičenci

Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

*Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

Cilj in predmet razpisa

Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.