Evropske milijarde za podjetja že jeseni

Slovenija še nikoli do zdaj ni imela na voljo toliko evropskih sredstev. Ministrstva bodo prve javne razpise objavila predvidoma že letošnjo jesen oziroma proti koncu leta, podjetniki pa imajo že zdaj možnost izkoristiti kar nekaj nepovratnih sredstev, tako na nacionalni ravni kot v sklopu programa Horizon Europe.

Datum objave: 17. 08. 2021

Trenutno so aktualni 3 razpisi:

 • Na nacionalni ravni je trenutno najbolj zanimiv razpis Digitalna transformacija za mala in srednje velika podjetja (MSP), kjer je subvencija do 60 odstotkov, do 100.000 evrov nepovratnih sredstev za podjetje. Rok za oddajo projektov je 1. 9. 2021.

 • Vsem že dobro znan razpis je e-poslovanje, kjer lahko MSP-ji ponovno pridobijo do 30.000 evrov subvencije za postavitev nove spletne strani, spletne trgovine in videovsebin, za elektronske izmenjave med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih ter usposabljanja zaposlenih. Višina subvencije je 70 odstotkov. Rok za oddajo projektov je 1. 10. 2021.

 • Še vedno so na voljo sredstva za nove produkte v lesarstvu, kjer je subvencija do 45 odstotkov, do 0,5 milijona evrov za podjetja, ki delujejo v dejavnosti proizvodnje pohištva (C31) ter obdelave in predelave lesa (C16). Rok za oddajo projektov je 15. 9. 2021.

Kaj nas čaka v bližnji prihodnosti?

Največji razpis za slovenske gorske centre

Razpis bo namenjen za prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov. V ta namen bo na voljo kar 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Namen razpisa bo zagotoviti celoletni dostop do gorskih centrov in izvajanje turistične dejavnosti vse leto. Prav tako v juliju bodo omogočena nepovratna sredstva za predindustrijsko predelavo lesa. Subvencije bodo do 0,5 milijona evrov, torej do 40 odstotkov.

Prvič Vavčer za raziskovalce

Za razvojno usmerjena podjetja bo zanimiv razpis Vavčer za raziskovalce, ki ga bo predvidoma jeseni prvič objavil SPIRIT Slovenija. Ta se bo uradno imenoval Javni poziv varovanje investicijskega potenciala (JP VIP). Do sredstev bodo upravičena podjetja vseh velikosti. Namen razpisa bo zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra. Za ta namen bo pavšalno financiranje do 10.000 evrov na enega zaposlenega raziskovalca, vendar bo podjetje lahko pridobilo sredstva za več raziskovalcev hkrati.

Obetajo se novi roki

SPIRIT Slovenija bo jeseni objavil nove roke za prijavo na: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« in Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022.

V najavi je tudi razpis za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za podporo prehoda v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Konec tega leta bodo na svoj račun prišla tudi večja srednje velika podjetja ter velika podjetja.

Za ta podjetja bodo na voljo nepovratna sredstva za digitalno transformacijo velikih podjetij. Tokrat se bodo velika podjetja morala povezati z manjšimi ter tudi z njihovo pomočjo narediti svoje digitalne preskoke. V Bruslju so se po dolgem čakanju odprli prvi razpisi nove finančne perspektive. V tem trenutku je objavljenih in napovedanih natanko 824 razpisov samo v okviru programa Horizon Europe.

Vodilo – digitalna in zelena preobrazba

Glavno vodilo za sledeče obdobje bo digitalna in zelena preobrazba družbe in gospodarstva. V okviru razvojnega področja Zeleni prehod bodo za gospodarske subjekte zanimivi javni razpisi za učinkovito rabo energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (izraba potenciala geotermalne, hidro- in sončne energije), prehod v krožne poslovne modele in prilagajanje na neizbežne posledice podnebnih sprememb. Na razvojnem področju Pametna, trajnostna in vključujoča rast bodo na voljo razpisi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij ter razpisi za dvig produktivnosti gospodarstva in podporo slovenskemu turizmu. Po dolgem času bodo na voljo nepovratna sredstva tudi za investicije v nakup novih strojev in opreme.

Na voljo bo:

Približno 30 odstotkov navedenih sredstev bo namenjenih za podjetja.

Poleg navedenega bodo v okviru Sklada za pravičen prehod dvema premogovniškima regijama, Zasavju in Šaleški dolini, namenjena posebna sredstva za spodbujanje investicij v prehod na brezogljično družbo.

 

NASVET: dobro se pripravite na projekte!

Podjetjem svetujemo naj se dobro pripravijo na projekte, saj bodo ministrstva podpirala projekte »ready to go«. Kaj to pomeni v praksi?

»Če govorimo o gradnji nove hale in za to želite dobiti subvencijo, morate za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na upravičenca.

Pri razvojno-raziskovalnih projektih je pričakovati razpise, ki bodo podpirali projekte od prototipa naprej (TRL 6 do TRL 9). Razvojni projekt, ki ga želite pripeljati do končnega produkta, bo moral biti v fazi prototipa, ko bo razpis odprt. Če ste s svojim projektom 'game changer' na globalnem trgu, potem se lahko preizkusite v tekmi za nepovratna sredstva v sklopu programa Horizon Europe, kjer so subvencije za raziskovalno-razvojne projekte kar med 70 in 100 odstotkov. Toda tu je pričakovana prijava v okviru mednarodnega konzorcija. 

Vsi projekti morajo imeti zeleno komponento. Brez zmanjševanja CO2 ni več mogoče dobiti odobrenega projekta. Zavedati se moramo, da je Slovenija del EU in cilj EU je, da postane brezogljična celina do leta 2050. Vaši projekti morajo prispevati k trajnostnemu razvoju!«

 

Kaj morajo podjetja upoštevati pri pripravi projektov?

Ko iščete primerne razvojno-raziskovalne projekte, upoštevajte naslednje:

 1. Evropa želi ponovno prevzeti vodilno vlogo na področju inovacij in podjetništva v svetu. Če bodo vaše raziskave in razvoj usmerjeni v ekološke, družbene in gospodarske prehode ter povezane družbene izzive, imate možnosti, da vaš projekt pridobi nepovratna sredstva.
 2. Vaši cilji za prihodnost morajo biti ambiciozni.
 3. V mednarodnih projektih želi EU okrepiti mednarodno sodelovanje.
 4. Ne spreglejte Evropskega sklada za inovacije, ki je podpora za napredne in prodorne inovacije s potencialom za širjenje, kakršne so za zasebne vlagatelje preveč tvegane (70 odstotkov proračuna je namenjenega MSP-jem).
 5. Evropski svet za inovacije želi podpreti inovativne projekte, ki ustvarjajo nove trge prihodnosti.
 6. Inovacije morajo biti tvegane in zanimive za trg.

Česa podjetja ne smejo spregledati?

Priložnosti za podjetja iz obnovitvenega programa:

 1. nepovratna sredstva za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu,
 2. digitalna preobrazba podjetij vseh velikosti, 
 3. sofinanciranje raziskav, razvoja in inovacijskih projektov v podpori zelenemu prehodu in digitalizaciji,
 4. subvencije za investicije v podjetjih, kjer bodo upravičeni stroški osnovnih opredmetenih in neopredmetenih sredstev, pri čemer bodo morali stroški nakupa strojev in opreme praviloma znašati minimalno 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije,
 5. preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma.

Glavna področja iskanja globalno inovativnih rešitev v okviru Inovativna Evropa (program EIC), kjer ni podanih tematik, pa vendar so ključne usmeritve zdravje in zelene tehnologije:

 • zdravje,
 • kultura, kreativna in vključujoča družba,
 • civilna varnost za družbo,
 • digitalno področje, industrija in vesolje,
 • podnebje, energija in mobilnost,
 • hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje.

 

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.

 

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.