Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Sprejet Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
08. julij 2018 Novice

Sprejet Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Od danes naprej lahko podjetja zaprosijo za investicijsko spodbudo po novem Zakonu o investicijah. Vlada Republike Slovenije je namreč sprejela uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

Od danes naprej lahko podjetja zaprosijo za investicijsko spodbudo po novem Zakonu o investicijah. Vlada je namreč sprejela uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo. Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, v kolikor želijo prodati nepremičnino po cenah, ki so nižje od tržnih, ter SID banki za dodeljevanje kreditov, garancij ter subvencioniranih obrestnih mer.

Investicija je povprečno zaključena v treh letih in novo ustvarjena delovna mesta so zapolnjena  najkasneje v treh letih po zaključku investicije.

Zakon o spodbujanju investicij, ki je podlaga za uredbo, ne posega v avtonomijo samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so samostojne pri odločanju o tem, ali bodo prodale nepremičnino in po kakšni ceni bodo nepremičnino prodale. Zakon le daje možnost samoupravnim lokalnim skupnostim, da prodajo nepremičnino po ceni, ki je nižja od tržne, pod pogoji in merili, določenimi v predlaganem zakonu in podrobneje opredeljenimi z uredbo. Samoupravne lokalne skupnosti se bodo za prodajo nepremičnine pod tržno ceno odločile zgolj v primeru, če ne bi uspele zagotoviti prodaje nepremičnine po tržni ceni.

V preteklosti smo sodelovali na investicijah velikosti celo do 100 mio eur. Naj bomo partner tudi pri vaših strateških investicijah. 

Vir: MGRT 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.