Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Kmalu pričakujemo odprtje razpisa P1 Plus
18. februar 2019 Novice

Kmalu pričakujemo odprtje razpisa P1 Plus

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Produkt P1 plus razpisuje Slovenski podjetniški sklad in je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Ugodnost kredita je predvsem izražena v:

  • nižji obrestni meri, predvideva se 6 mesečni EURIBOR + do 1 % pribitka obrestne mere
  • ročnosti kredita, predvideva se odplačilna doba 10 let za investicije ter 5 let za obratna sredstva
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Naše izkušnje iz lanskega leta kažejo na nujnost hitre prijave na odprt razpis, saj se sredstva hitro porabijo. V letu 2018 je bilo na voljo 79,2 mio € garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Odprtje razpisa pričakujemo v kratkem, zato bi radi vas, naše zveste bralce, v naprej opozorili, da se odločite za prijavo še pred odprtjem razpisa, da nam ne zmanjka časa za pripravo uspešnega projekta. Ne pozabite, banka mora predhodno odobriti vaš kredit.

Spremljajte naše novičke, da boste pravočasno obveščeni o odprtju razpisa, lahko pa nas kontaktirate že sedaj, da skupaj pripravimo vaš investicijski projekt.

Ekipa Tiko Pro

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.