Nepovratna sredstva za mikro podjetja v lesarstvu: investicije v nakup novih strojev in opreme

Nova priložnost za sofinanciranje investicij mikro podjetij, ki se ukvarjajo z obdelavo in predelavo lesa. Namen razpisa je spodbuditi tehnološki napredek, digitalizacijo in prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo nepovratnih sredstev. Upravičenci so mikro podjetja z vsaj enim zaposlenim in registrirano dejavnostjo na področju obdelave in predelave lesa ter proizvodnje pohištva.

Datum objave: 12. 06. 2024

Razpis P4LM 2024 predstavlja novo priložnost za mikro podjetja v lesarski industriji, ki želijo investirati v nakup novih strojev, opreme, orodij ter nove programske opreme. Namen razpisa je izkoristiti potencial slovenske strateške surovine (lesa)  ter spodbuditi prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičenci do sredstev so mikro podjetja s sedežem v Sloveniji, z najmanj enim in največ deset zaposlenih. Poleg tega morajo biti podjetja registrirana vsaj 18 mesecev pred oddajo vloge in organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge. Prijavitelji morajo uvajati proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imeti registrirano dejavnost v oddelkih C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa) ali C31 (proizvodnja pohištva, razen proizvodnje žimnic).

Upravičeni stroški

Subvencija pokriva stroške, povezane z nakupom nove opreme in orodij, novih strojev ter programske opreme za predelavo lesa. Upravičeni so tudi stroški transporta, montaže in zagona opreme. DDV po razpisu ni upravičen strošek.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja se giba od 15.000 EUR do 70.000 EUR, pri čemer razpis zagotavlja do 60 % kritja upravičenih stroškov projekta.

Razpis ponuja odlično priložnost mikro podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo lesa, da s pomočjo nepovratnih sredstev investirajo v svoj razvoj, tehnološko opremo in digitalizacijo poslovanja. To je korak naprej k izkoriščanju potenciala lesa kot strateške surovine in prispevek k trajnostnemu razvoju slovenskega gospodarstva.

Rok za oddajo vloge je 4.7.2024.

Izpolnite spodnji obrazec in si zagotovite pomoč in podporo naših strokovnjakov pri pripravi dokumentacije za razpis.

Kontaktirajte nas

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.