Blog:

Priložnost za sofinanciranje nakupa in vgradnje sončnih elektrarn

Datum objave: 7. 06. 2024

Podjetja, zadruge, fizične osebe s pridobitno dejavnostjo in samoupravne lokalne skupnosti, pozor! Na voljo je nov razpis za sofinanciranje naložb v proizvodnjo električne energije.

V petek, 7.6.2024 je Borzen objavil nov javni razpis, ki ponuja odlično priložnost za sofinanciranje naložb v proizvodnjo električne energije. Razpis je namenjen pravnim osebam, ki so vpisane v sodni ali poslovni register in izkazujejo registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije.

Upravičenci:
 • Pravne osebe.
 • Zadruge.
 • Fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (vključuje tudi nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
 • Samoupravne lokalne skupnosti.
 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja.
Višina subvencije:
 • Do 45% za velika podjetja
 • Do 55% za srednja podjetja
 • Do 65% za mikro in mala podjetja

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov.

Upravičeni projekti:

Sofinancirajo se naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer:

 • Fotonapetostne elektrarne.
 • Fotonapetostne elektrarne – prostostoječe.
 • Fotonapetostne elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem.
 • Fotonapetostne elektrarne, ki bodo pokrivale zunanje nepokrite parkirne prostore.
 • Fotonapetostne elektrarne – skupnostne.

Omejitve priključne moči:

 • Za velika podjetja: 1 MW
 • Za MSP: 6 MW

Poleg tega so upravičeni tudi hranilniki. Ob oddaji vloge na razpis mora imeti prijavitelj pridobljeno soglasje za priključitev naprave, vključno s hranilnikom, če je ta predmet prijave na razpis.

Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do 24. junija 2023.

Rok za oddajo vlog:

Vloge je mogoče oddati od 8. julija 2024 do porabe sredstev. Ne zamudite te priložnosti za pridobitev subvencije za vaše zelene naložbe!

Za več informacij in pomoč pri prijavi na razpis nas kontaktirajte

KONTAKT

Help
Potrebujete pomoč pri pridobivanju sredstev? Pošljite nam povpraševanje in pogovorili se bomo o možnostih za sodelovanje. Kontaktirajte nas

E-novice

Ostanite korak pred konkurenco: Prijavite se na tedenske novice iz sveta nepovratnih in povratnih sredstev.