Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Slovenski podjetniški sklad podaljšuje moratorije za že odobrene kredite
19. marec 2020 Novice

Slovenski podjetniški sklad podaljšuje moratorije za že odobrene kredite

Ste prejeli kredit Slovenskega podjetniškega sklada Mikrokredit ali Garancijo sklada s subvencijo obrestne mere P1?

Lahko zaprosite za odobritev dodatnega moratorija. 

MIKROKREDITI:

Slovenski podjetniški sklad vsem kreditojemalcem, ki imajo odprte neposredne mikrokredite na Slovenskem podjetniškem skladu sporoča, da bo zaradi posledic epidemije Koronavirusa  po obdobju izrednih razmer, na podlagi pregleda neplačanih obrokov, z njimi pisno dogovoril nov način odplačila zapadlih obveznosti in sicer na način odobritve dodatnega moratorija na obroke glavnice kredita za dobo od 3 do 6 mesecev.

P1 PLUS: 

Slovenski podjetniški sklad vsem prejemnikom garancij za bančne kredite Slovenskega podjetniškega sklada (po razpisu P1 -Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere) sporoča, da v  času, ko se s skupnimi močmi trudimo preprečevati širjenje virusa in delamo z omejenimi resursi, je sodelujočim bankam dal soglasje, da ob morebitni potrebi po spremembah kreditno garancijskih pogojev za že odobrene kredite omogočijo dodatni moratorij za dobo do 6 mesecev,  pri tem pa ostane datum zaključka kredita nespremenjen. V ta soglasja ne sodijo spremembe zavarovanja. Vse ostale spremembe kreditno garancijskih pogojev, ki bodo podjetjem v pomoč pri vzpostavitvi normalnega poslovanja, bomo reševali individualno, po umiritvi nastale situacije.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.