Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
MGRT in drugi razpisniki se bodo prilagajali izrednim razmeram
19. marec 2020 Novice

MGRT in drugi razpisniki se bodo prilagajali izrednim razmeram

Podjetja in ostale upravičence, ki imajo z MGRT ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, obveščajo, da ministrstvo, od izbruha pandemije koronavirusa oz. COVID – 19, intenzivno naslavlja učinkovanje izjemnih okoliščin pandemije na slovensko gospodarstvo.

Na področju evropske kohezijske politike in državnih pomoči bodo namreč potrebne številne nove rešitve in prilagoditve, kar že naslavlja tudi Evropska komisija.  

Iz MGRT sporočajo, da bodo ob upoštevanju izjemnih razmer, uporabili največjo mero fleksibilnosti pri obravnavanju sofinanciranih projektov. Kjer bo to nujno in mogoče, ter v okviru veljavnih pravil, bodo prilagodili roke za oddajo zahtevkov za izplačilo, obdobje upravičenosti stroškov, roke za zaključek projektov, roke za poročanje, za doseganje posameznih mejnikov na projektih, način dokazovanja stroškov, itd.

Prav tako iščejo rešitve za sofinanciranje nekaterih stroškov, ki jih že objavljeni javni razpisi oz. pozivi ali obstoječe pogodbe o sofinanciranju ne vsebujejo, so pa upravičencem nastali zaradi nepredvidenih izjemnih dogodkov. Naslavljanje navedenega je odvisno tudi od rešitev na nivoju Evrope, torej na področju rahljanja evropskih pravil, vezanih na kohezijo in državne pomoči.

Učinkovanje izrednih okoliščin želijo nasloviti sistemsko. Njihova želja je zagotoviti fleksibilnost na način, ki bo ob zagotovitvi ustrezne revizijske sledi vendarle čim manj administrativno obremenjeval tako upravičence, kot tudi ministrstvo.

Kasneje bodo pristopili k urejanju oz. spremembam posameznih javnih razpisov in obstoječih pogodbenih razmerij, torej posamičnih podlag za uveljavljanje nastalih stroškov.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.