Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Objavljen je razpis P1 plus 2020 - 79,2 mio eur za garancije bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere
20. marec 2020 Novice

Objavljen je razpis P1 plus 2020 - 79,2 mio eur za garancije bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

Za  garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa prilagodijo merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi. 

Poleg zelo ugodnega zavarovanja bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G2)  in glede na starost podjetja.

Z izdajo garancije se:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR ( za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava

V okviru razpisa P1 plus 2020 je letos skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere kar naj bi okrepilo okoli 430 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.

V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

 

Več o razpisu P1 plus 2020 tukaj: 

http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/p1-plus-2020-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.