Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Primer dobre prakse TIKO PRO: Demo-pilotni projekt "Pametna mikro pivovarna 5.0"
04. maj 2022 Novice

Primer dobre prakse TIKO PRO: Demo-pilotni projekt "Pametna mikro pivovarna 5.0"

V mesecu aprilu 2022 je javna agencija SPIRIT odprla nov razpis za Pilotno-demonstracijske projekte. Podoben razpis je bil objavljen že leta 2018, kjer smo uspešno prijavili več projektov. Enega vam predstavljamo kot primer dobre prakse, kjer je demo pilotni projekt tudi realno zaživel. 

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Na razpis se lahko prijavijo tako MSP kot tudi velika podjetja. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do osmih podjetij oz. samostojnih podjetnikov posameznikov.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 30 mio EUR.

Podjetje lahko prejme do 60% nepovratnih sredstev, odvisno od velikosti podjetja in lokacije.

Upravičeni stroški so stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev ter posredni stroški (material, zaloge ipd.) za pilotne projekte ter stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za demonstracijske projekte.

Velik poudarek je na področju zelenega prehoda in krožnega gospodarstva


Vir: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20151201STO05603/krozno-gospodarstvo-definicija-pomen-in-prednosti

Rok za oddajo vloge: 18.07.2022

V kolikor imate pripravljen demo-pilotni projekt, vam lahko naše podjetje pomaga pri pripravi dokumentacije in pridobitvi nepovratnih sredstev! E: info@tiko-pro.si , T: 070 703 030

Javni razpis DEMO PILOTI II 2018

PRIMER DOBRE PRAKSE: Projekt "Pametna Mikro Pivovarna 5.0 - PMP 5.0"

Primer dobre prakse sodelovanja našega podjetja ter prijavitelja demo-pilotnega projekta »Pametna Mikro Pivovarna 5.0 – PMP 5.0« in 4 slovenskih podjetij - konzorcijskih partnerjev.

 
https://www.brewiks.com/about

Strokovno znanje in sodelovanje je pripeljalo do uspešne odobritve sofinanciranja projekta za razvoj integralne sistemske rešitve, razvoj in implementacijo najsodobnejših rešitev v okolje pametnih tovarn.

Višina celotnih stroškov operacije projekta je znašala skoraj 3 mio EUR, od tega je podjetje prejelo sofinanciranje v vrednosti 1.342.511 EUR.

Ključen cilj projekta PMP 5.0 je avtomatizacija in digitalizacija (vključitev merilne senzorike na kritična mesta delovnega procesa) vseh ključnih delovnih procesov, s katero se bo lahko računalniško nadzorovalo in kontroliralo posamezne procese obdelave in varjenja piva. S tem se bo bistveno zmanjšala možnost napak, obenem pa zagotovila sledljivost in ponovljivost postopkov varjenja piva, kar bo zagotavljajo konstantno kakovost končnega produkta.

V projektu je sodelovalo skupaj 5 podjetij, prijavitelj Mithraeum d.o.o. (ponudnik mikro pivovarn) ter 4 strokovno podkovani konzorcijski partnerji – visokotehnološka slovenska podjetja: Chipolo d.o.o. in GNS Plus d.o.o. (IT sistemske rešitve) Vizir d.o.o. (pridelovalci piva) in Lotrič Metrology d.o.o. (meroslovne rešitve).

Vloga našega podjetja, Tiko pro d.o.o., v tako pomembnih, inovativnih projektih ni samo priprava dokumentacije, vendar tudi aktivno sodelovanje v samem začetku razvoja ideje kakor tudi celotna priprava predloga in finančne konstrukcije ter koordinacijo komunikacije med partnerji in podpora ter informiranje posameznih partnerjev o razpisnih pogojih, dokumentaciji in izvrševanju projekta.

Ponosni smo, da lahko sodelujemo pri takšnih projektih in pridobivanju sredstev za ta namen.                     

  

Več o projektu: https://www.brewiks.com/copy-of-about-us

Zgodba o uspešno izpeljanem projektu ter pridobitvi nepovratnih sredstev pa se za podjetje tukaj ni zaključila. Posledica sofinanciranja projekta je pripeljala tudi do novih idej ter novih možnostih razvoja Mikro pivovarne – uvedli so nov, poseben zamašek BOTTLECAP, ki deluje kot kriptokovanec. Ideja je ta, da več piva kot bo prodanega pod njihovim okriljem, višja bo cena kovanca. Kovanci se že prodajajo, zbrana sredstva pa bodo namenjena izključno za širitev pivovarne.

https://www.bottlecaptoken.com/si/

Video o projektu BOTTLECAP si lahko ogledate tukaj : https://www.youtube.com/watch?v=o0_3AcDUtgA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si  in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.