Novice

Novice in dogodki s področja pridobivanja nepovratnih sredstev

PAGE NAME
Napoved razpisov za nepovratna in povratna sredstva MGTŠ v letu 2023
16. februar 2023 Novice

Napoved razpisov za nepovratna in povratna sredstva MGTŠ v letu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je na  tiskovni konferenci predstavilo nove spodbude za podjetnike v letu 2023.

Kje bodo nepovratna sredstva v letu 2023?

Letos bo na voljo 634,4 milijona EUR za razvoj gospodarstva, turizma in športa.

Z ukrepi, ki so jih na konferenci predstavili, bo ministrstvo podprlo osem področij:

 • nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva – skupaj 110 milijonov evrov oziroma 36,1 % razpisanih sredstev. Gre za vzpostavitev novih finančnih instrumentov pri Slovenskem podjetniškem skladu in SID banki na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize;
 • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov oziroma 27,2 %;
 • raziskave in razvoj – 33,9 milijona evrov oziroma 11,1 %;
 • podjetništvo in internacionalizacija – 29,3 milijona evrov oziroma 9,6 %;
 • šport – 16,8 milijona evrov oziroma 5,5 %;
 • spodbujanje lesno predelovalne industrije –13,0 milijona evrov oziroma 4,3 %;
 • spodbujanje razvoja turizma – 10,7 milijona evrov oziroma 3,5 %;
 • krožno gospodarstvo – 8,2 milijona evrov oziroma 2,7 %.

Vir: MGTŠ

Ministrstvo bo 23 novih razpisov objavilo tekom štirih kvartalov letošnjega leta. Še dodatnih 17 ukrepov bodo objavile izvajalske institucije in SID banka.

Časovnica

Približna časovnica omenjenih novih razpisov v 2023, ki kot so povedali na Ministrstvu, se med letom lahko spreminja:

 1. Kvartal
  • Spodbujanje razvoja projektov socialne ekonomije in zadružništva 2022-2023 – 1,5 mio
  • Okoljski znaki v turizmu – 0,3 mio
  • KocLes4.0 – 0,6 mio
    
 2. Kvartal
  • SPOT global + - 10,6 mio
  • Nov posojilni sklad za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize SID – 100 mio
  • Turistične dejavnosti na območju narodne skupnosti Madžarske - 0,35 mio
 3. Kvartal
  • Mikro spodbude v lesarstvu – 1,5 mio
  • Kompetenčni center za design management – 1,5 mio
  • Zamejska gospodarska koordinacija – 0,25 mio
  • Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – 0,49 mio
  • Mednarodni sejmi – 9,6 mio
  • Krožni in digitalni modeli – 2 mio
  • Čezmejni projekti - 11,4 mio
  • Krožno gospodarstvo z uporabo lesa – 10,9 mio
 4. Kvartal
  • Interventna ugodna posojila za omilitev posledic energetske krize SPS – 10 mio | SPS
  • Vavčerji MSP - 23,4 mio
  • Sklad za pravični prehod Produktivne naložbe - 68,7 mio
  • Sklad za pravični prehod RRI (razvoj in raziskave) – 14,4 mio
  • Podporno okolje SIO / SPOT – 8,47 mio
  • Slovenski poslovni klub v tujini – 0,45 mio

Evropski razpisi

Spodbude za gospodarstvo iz evropskih centralno vodenih mehanizmov:

 • Sklad za MSP - Ideas Powered for Business SME Fund
 • Sklad za inovacije (Innovation fund)
 • Requesting Party Activities (RPA)
 • Obzorje Evropa (Horizon Europe)
 • Digital EU Program

Odprti razpisi

Trenutno je še odprtih nekaj razpisov za podjetja, ki imajo rok v letošnjem letu:

 • Uvajanje trajnostnih in krožnih poslovnih modelov v zagonskih podjetjih in MSP-jih

Roki za oddajo: SKLOP I: 15. 6. 2023; 15. 11. 2023 SKLOP II: 15.4.2023; 15. 9. 2023;

VEČ TUKAJ

 • Spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI NOO)

Rok za oddajo: 3.4.2023

VEČ TUKAJ

 • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)*

Rok za oddajo: 27.3.2023
*Naslednji rok je skladno z razpisom, ki ga je pripravil MGTŠ, namenjen obema vsebinskima sklopoma, v kolikor sredstva ne bodo dodeljena že za 1. odpiranje vlog.

VEČ TUKAJ

Spremljajte naše novice na spletni strani, kjer bomo objavljali nove odprte razpise za podjetja. Prav tako nas lahko spremljate na Facebook in Linkedin, kjer redno izpostavljamo že objavljene ter novo odprte razpise za podjetnike.

Prijavite se lahko tudi na naš e-novičnik, kjer tedensko pošiljamo e-maile iz področja nepovratnih in povratnih sredstev.

Če vas zanima več ali bi potrebovali pomoč pri prijavi in pripravi razpisne dokumentacije za razpise, nas kontaktirajte na info@tiko-pro.si

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.